Centrum Cyfrowe partnerem projektu "Do użytku zewnętrznego" Festiwalu Przemiany.

W Warszawie w dniach 6-8 września trwa Festiwal Przemiany. Centrum Cyfrowe jest partnerem projektu „Do użytku zewnętrznego” stanowiącego jedną ze ścieżek tematycznych festiwalu. Kuratorem tej ścieżki jest Grzegorz Młynarski. Jednym z ważnych tematów ścieżki są bliskie nam zagadnienia opengov / opendata.
Na otwarcie ścieżki Alek Tarkowski wygłosi wykład „Czy żyjemy już w przyszłości?”. Wykład odbędzie się w Sali Audytoryjnej w Centrum Konferencyjnym, Centrum Nauki Kopernik w piątek 06.09.2013 o godz. 17. 
Oto krótki opis ścieżki:

Świat, który przyszło nam przetwarzać – nie tworzyć, gdyż on już w pełni istnieje i może tylko przybrać nową formę lub nowy sposób reprezentacji – można  analizować pod kątem różnych zjawisk, z którymi mamy współcześnie do czynienia. Wśród tych zjawisk na szczególną uwagę zasługują 4 poniższe:

  • otwarty model rządzenia,
  • koegzystencja gatunków,
  • odzyskiwanie  i przetwarzanie przestrzeni,
  • konwergencji światów: fizycznego i wirtualnego.

To właśnie te 4 zjawiska są silnie związane z przestrzenią publiczną i życiem w ponowoczesnym mieście – z dużą uwagą przygląda się im Grzegorz Młynarski, kurator projektu „Do użytku zewnętrznego!” realizowanego podczas tegorocznego Festiwalu Przemiany.

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytania:
Co oznacza dziś fraza „przestrzeń publiczna”? Co jest jej miarą? Czy w czasach powszechnego dostępu do każdego miejsca na świecie za pomocą Google Maps, masowej cyfryzacji i podejrzeń o nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych, coś jeszcze nie jest publiczne? Czy możemy dziś mówić o procesie  odzyskiwania przestrzeni, czy raczej o  procesie oswajania się z nową rzeczywistością? I w końcu: czym jest ta nowa rzeczywistość i jak nas kształtuje?