Cyfrowe stany przejściowe – raport

Prezentujemy analizę „stanów przejściowych” w pięciu obszarach: dobrostanu, przedsiębiorczości, pracy, kultury i platform internetowych. W każdym z nich opisujemy specyfikę zachodzącej obecnie zmiany, wyłanianie się nowych nowych fenomenów lub istotnych ruchów społecznych.

Cyfrowe stany przejściowe

  • Czy Netflix i terapeuta na Zoomie wystarczą, by rozładować stres w czasie pandemii? Pandemia zmienia nastawienie polskiej psychiatrii do nowych technologii, dotychczas bardzo zdystansowanej do korzystania z nich. To zapowiedź nie tylko nowych formy wsparcia dla pacjentów, ale również rozwój nowego sektora usług IT.
  • Kto zapłaci za pracę zdalną? W analizie Harvard Business Review, Polska została wskazana w gronie krajów słabo przygotowanych do przejścia w tryb pracy zdalnej – ze względu na stan infrastruktury internetowej, jak i poziom rozpowszechnienia platform do pracy zdalnej.
  • Czy cyfrowi giganci będą zarządzać naszym self-distance? Opracowany wspólnie przez Google i Apple Exposure Notification system jest symbolem władzy tych firm – które skutecznie narzuciły państwom narodowym swój model zarządzania danymi o zakażeniach.
  • Czy instytucje kultury powinno założyć konto na Patronite? Pandemia wymusiła zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do sfery online. Nowy obszar aktywności przynosi instytucjom wiele wyzwań, jednym z nich jest szukaniem nowego modelu finansowania.