Cyfrowe wyzwania 2015 – zapraszamy na konferencję!

CYFROWE WYZWANIA

Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka

22 kwietnia 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

·        Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

·        Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

Partnerem konferencji jest Fundacja Orange

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Administracji i Cyfryzacji

Czas i miejsce

·        Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 316

·        22 kwietnia 2015 r., godz. 10:00-16:00

Zakres tematyczny

Rozwój kompetencji cyfrowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego w Polsce. Chcemy temu tematowi poświęcić jednodniową konferencję, łączącą prezentację wyników badań, doświadczenia praktyków i dyskusje nad odpowiednią strategią działań w tym obszarze. Kompetencje cyfrowe rozumiemy szeroko – jako powiązane z kompetencjami cyfrowymi, medialnymi, informacyjnymi, informatycznymi i komunikacyjnymi.

Tegoroczna konferencja odbywa się w rok po ubiegłorocznym wydarzeniu organizowanym pod tą samą nazwą przez ICM UW i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska przy współpracy Instytutu Kulturoznawstwa SWPS. Celem ubiegłorocznej konferencji było dokonanie przeglądu wyników badań empirycznych dotyczących kompetencji cyfrowych.

W tym roku chcemy zastanowić się, jak można przekuć wiedzę badawczą i doświadczenia pozyskane w projektach na polityki kształtowania działań edukacyjnych. Problem ten jest nie tylko ważny, ale również pilny – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, a szczególnie jego trzecia oś poświęcona wyłącznie nabywaniu i rozwojowi e-kompetencji, skłania do namysłu nad efektywnymi sposobami kształtowania umiejętności korzystania z nowych mediów. Równie ważne jest budowanie synergii między różnymi źródłami finansowania – w tym Regionalnymi Programami Operacyjnymi oraz Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Z perspektywy praktyków, kluczowe tematy dyskusji dotyczą katalogu kompetencji cyfrowych, odpowiedniego przeszkolenia, sieciowania i wspierania trenerów oraz sposobów mierzenia i  monitorowania efektów szkoleń.

Pokłosiem zeszłorocznej konferencji „Cyfrowe wyzwania” jest tom „Kultury popularnej” w całości poświęcony problematyce kompetencji medialnych i cyfrowych.

Program

godzina
9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10:30-12:00 Sesja plenarna

Prelegenci:

 • Każdemu według potrzeb – relacyjny model kompetencji cyfrowych w badaniach i praktyce – dr Justyna Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)
 • Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów w Polsce w kontekście międzynarodowych badań ICILS – czy na pewno mamy jeszcze co rozwijać? -​Kamil Sijko (Instytut Badań Edukacyjnych)
 • Przybornik trenera kompetencji cyfrowych – narzędzia prowadzenia szkoleń –  dr Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
 • Kompetencje cyfrowe w kontekście rozwoju srebrnej gospodarki – Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa)

Podczas sesji plenarnej zaprezentowane zostaną działania oraz kluczowe wyniki badań dotyczących problemu kompetencji cyfrowych. Będzie więc można posłuchać między innymi o kompetencjach cyfrowych młodzieży, srebrnej gospodarce oraz o tym, jakie umiejętności posiadają trenerzy kompetencji cyfrowych w Polsce.

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:15 Panel dyskusyjny „Kształtowanie kompetencji cyfrowych w Polsce – kierunki interwencji”

Uczestnicy dyskusji:

 • Elżbieta Dydak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
 • Bartosz Mioduszewski (Fundacja Aktywizacja)
 • Tomasz Napiórkowski (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
 • Rafał Sukiennik (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
 • moderuje Kamil Śliwowski

Panel dyskusyjny dedykowany przede wszystkim problemowi kształtowania kompetencji cyfrowych w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2010. W dyskusji będziemy dążyć do przecięcia perspektywy przedstawicieli administracji państwowej oraz przedstawicieli organizacji mających praktyczne doświadczenie w działaniach z zakresu e-integracji i e-aktywizacji.

14:15-14:45 Przerwa kawowa
14:45-16:00 Panel dyskusyjny „Wokół katalogu – problem standardu kształtowania kompetencji cyfrowych w Polsce”

Uczestnicy dyskusji:

 • Dominik Batorski (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie Miasta w Internecie)
 • Dorota Górecka (Fundacja Nowoczesna Polska)
 • Grzegorz Ptaszek (Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej)
 • Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)
 • moderuje dr Anna Mierzecka

Uczestnicy dyskusji panelowej rozważać będą problem standardu kształtowania kompetencji cyfrowych. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele organizacji, które już podjęły problem budowana katalogów kompetencji, tj. Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Centrum Cyfrowego. Oczywiście nie może zabraknąć głosów krytycznych wobec konceptu katalogu…

Uczestnicy

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników instytucji pozarządowych zajmujących się e-integracją. Do udziału w obradach zapraszamy również kadry administracji państwowej: pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 14 kwietnia 2015 r.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulamin konferencji 2015.

Partnerem konferencji jest Fundacja Orange

Fundacja_ORANGE_logo

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Administracji i Cyfryzacji

logo_maic