European Cultural Commons – konferencja Europeany w Bibliotece Narodowej

W ramach polskiej prezydencji w UE, Europeana i Biblioteka Narodowa zorganizowały konferencję dotyczącą strategii wobec kulturalnego dobra wspólnego w Europie (European Cultural Commons), która jest ważną częścią Agendy Cyfrowej 2020. Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego uczestniczył w panelu dyskusyjnym, prezentując związki tej koncepcji z modelem działania Creative Commons.
Więcej informacji na blogu Creative Commons Polska.