Global Open Policy Report – czy otwartość może być odpowiedzią na problemy współczesnego świata?

Które kraje to liderzy we wdrażaniu polityk otwartości, a które się z tym ociągają? W jakich obszarach otwartość wdrażana jest najczęściej, a w jakich najrzadziej? Prezentujemy Global Open Policy Report przygotowany przez Open Policy Network, którego częścią jest organizacja Creative Commons. Współautorem publikacji jest dyrektor Centrum Cyfrowego i współzałożyciel Creative Commons Polska Alek Tarkowski.

O polityce otwartości mówimy wtedy, kiedy rząd, instytucja lub organizacja wprowadza regulacje, dzięki którym ich zasoby, takie jak np. teksty czy dane, każdy może swobodnie przechowywać, ponownie wykorzystywać lub udostępniać.

Organizacja Creative Commons od lat monitoruje, w jaki sposób polityki otwartości są stosowane w różnych krajach. Tak powstał Global Open Policy Report, przygotowany przez Open Policy Network. Raport prezentuje przegląd rozwoju polityk otwartości na świecie.

Global Open Policy Report

 Przeczytaj raport (PDF)

To pierwsza tego typu publikacja, która zawiera przegląd polityk otwartości w 38 krajach w czterech obszarach: edukacji, nauki, danych i dziedzictwa kulturowego.

Open Policy Index: kto liderem, a kto na końcu?

Raport zawiera indeks otwartości polityk (Open Policy Index), analizę wpływu polityk otwartości w regionach oraz studia przypadków z Afryki, Bliskiego Wschodu, Australii, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej i  Europy. Indeks otwartości polityk mierzy wpływ otwartych polityk w dwóch wymiarach:

 • ich siły i zakresu;
 • stopnia wdrożenia tych polityk.

Open Policy Index stworzyli badacze z CommonSphere, która jest partnerską organizacją oddziału Creative Commons w Japonii. Na jego podstawie badane kraje zostały sklasyfikowane pod względem rozwoju polityk otwartości w jednej z trzech grup:  liderów (Leading), goniących (Mid-Way)  lub opóźnionych (Delayed).

Najwyżej w rankingu znalazły się: Argentyna, Boliwia, Chile, Francja, Kirgistan, Nowa Zelandia, Polska, Korea Południowa, Tanzania i Urugwaj. Z analizy wynika również, że najczęściej polityki otwartości wprowadzane są w obszarze danych, a najrzadziej w kulturze i dziedzictwie, oraz że zachodzi wyraźna korelacja pomiędzy zakresem polityki, a stopniem jej wdrożenia. Jednak to dopiero pierwsze podejście do mierzenia otwartości polityk za pomocą indeksu – w kolejnych latach indeks będzie rozwijany i ulepszany.

Open Policy Indeks to pierwsze narzędzie, za pomocą którego można porównywać polityki otwartości w różnych sektorach w skali świata

Jednym z liderów projektu jest Alek Tarkowski, który wyjaśnia, że „ Open Policy Indeks to pierwsze narzędzie, za pomocą którego można porównywać polityki otwartości w różnych sektorach w skali świata.  W tej edycji raportu wykorzystaliśmy je po raz pierwszy i będziemy rozwijać w kolejnych latach.  Chcielibyśmy podwoić liczbę badanych krajów, tak aby obejmowała ona wszystkie kraje, w których działa sieć Creative Commons”.

Dlaczego polityki otwartości są tak ważne? Jak tłumaczy szef działu polityk publicznych Creative Commons Timothy Vollmer, to szansa na lepszą edukację i wsparcie w rozwiązaniu niektórych bardzo trudnych problemów, z jakimi mierzy się dziś świat – szczególnie w obszarze nauki.

Raport powstał dzięki zaangażowaniu zespołów Creative Commons z całego świata. Każda sekcja została opisana przez ekspertów w zakresie otwartości w regionie, a koordynatorem projektu była Kelsey Wiens. Podkreśla ona, jak ważną rolę we wprowadzaniu i umocowywaniu otwartych polityk odgrywają aktywne społeczności, takie jak Creative Commons  czy Open Policy Network – bez nich te polityki istniałyby tylko na papierze.

Więcej informacji w serwisie Creative Commons

Partnerzy projektu:

 • Carolina Botero – Karisma Foundation (Kolumbia)
 • María Juliana Soto – Karisma Foundation (Kolumbia)
 • Laura Mora – Karisma Foundation (Kolumbia)
 • Tomohiro Nagashima – CommonSphere (Japonia)
 • Tomoaki Watanabe – CommonSphere (Japonia)
 • Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe (Polska)
 • Kelsey Wiens – (Kanada)
 • Nicole Allen – SPARC (USA)
 • Delia Browne – Australia National Copyright Unit (Australia)
 • Baden M Appleyard – AusGOAL (Australia)
 • Jessica Smith – Australia National Copyright Unit (Australia)
 • Nancy Salem – Access to Knowledge for Development Center (Egipt)
 • Editor: Isla Haddow-Flood (RPA)
 • Graphics: Atramento.pl (Polska)
 • Survey Partner: CommonSphere (Japonia)