Konferencja "Rzeczpospolita 2.0"

9 czerwca 2011 roku w Belwederze odbędzie się organizowana przez Centrum Cyfrowe konferencja „Rzeczpospolita 2.0. Czy Państwo może być przejrzyste, angażujące i otwarte na społeczeństwo sieciowe?”. Podczas konferencji zaplanowane jest wystąpienie Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Początek wydarzenia o godz. 11.00.
Przedmiotem konferencji jest idea otwartego rządu, która proponuje reformę administracji publicznej oraz reinterpretację pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wdrażanie nowych form zaangażowania obywateli w proces rządzenia.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”, przygotowany przez Centrum przy wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Wykorzystanie technologii cyfrowych i komunikacji sieciowej pozwala budować nowe typy więzi społecznych, otwierać alternatywne kanały komunikacji oraz tworzyć warunki dla rozwoju kapitału społecznego. Sednem tego programu są jednak tradycyjne wartości: otwartość, przejrzystość, zaangażowanie obywatelskie i sprawność administracji publicznej. Specyfika otwartego rządu polega również na podkreślaniu synergii pomiędzy działaniami odgórnymi (administracji państwowej) oraz oddolnymi (obywateli, trzeciego sektora, przedsiębiorstw) we wprowadzaniu zmian.
Zapowiedź prasowa znajduje się także na portalu prezydent.pl.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: konferencja@centrumcyfrowe.pl do 7 czerwca 2011.