Kserokopia #13: Przegląd linków o prawie autorskim (8-16 czerwca 2015)

W najnowszym przeglądzie linków piszemy o wczorajszym głosowaniu w Komisji Prawnej PE nad sprawozdaniem z wdrożenia dyrektywy InfoSoc, sejmowych pracach Komisji Kultury nad reformą prawa autorskiego i namawiamy do popisywania petycji ws. dozwolonego użytku edukacyjnego dla bibliotek, muzeów i NGO.

 

Reforma prawa autorskiego w rękach podkomisji Kultury i Środków Przekazu

W środę, 10 czerwca na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cieszymy się z faktu, że głównym tematem spotkania był dozwolony użytek publiczny, a w szczególności możliwość swobodnego wykorzystania treści w celach edukacyjnych. Niestety obecnie proponowane przepisy sztucznie wykluczają z dozwolonego użytku edukacyjnego takie instytucje jak biblioteki, muzea czy organizacje pozarządowe, które prowadzą niekomercyjne działania edukacyjne. Teraz Komisja KSP pracuje nad sprawozdaniem, które zostanie przedstawione w trakcie drugiego czytania w Sejmie. W tym celu powołano siedmioosobową podkomisję, która szczegółowo odnieść ma się do projektu ustawy. Mamy nadzieję, że posłowie zaproszą do współpracy przedstawicieli zainteresowanych instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertów i wspólnie uda się wypracować kompromis, który wzmocni kreatywność i innowacyjność polskiej edukacji.

Petycja ws. dozwolonego użytku edukacyjnego dla bibliotek, muzeów i NGO

Los reformy prawa autorskie jest w rękach posłów. Dlatego organizacje członkowskie Koalicji Otwartej Edukacji (której jesteśmy członkiem) zbierają popisy pod petycją skierowana do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Petycja wzywa posłów do wprowadzenia poprawek dotyczących dozwolonego użytku edukacyjnego, korzystnych dla wszystkich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych realizujących zadania edukacyjne. Podpisy są zbierane do dzisiaj, do końca dnia.

Podpisz petycję.

CHSxXxQWoAAkrQF.png

Opór Parlamentu Europejskiego ws. modernizacji prawa autorskiego

Wczoraj, Komisja Prawna (JURI) w Parlamencie Europejskim przyjęła większością głosów (23 za, 2 przeciw) sprawozdanie (wraz z poprawkami) z wykonania dyrektywy 2001/29 /WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Raport podkreśla pilną potrzebę przeprowadzenia reformy prawa autorskiego, której celem ma być nie tylko poprawa funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego, ale także ułatwienia dostępu do zasobów wiedzy i kultury w całej Europie. Niestety przegłosowana wersja raportu nie rozwiązuje największych problemów europejskiego prawa autorskiego. Komisja Prawna odrzuciła poprawki dotyczące harmonizacji wyjątków prawa autorskiego we wszystkich krajach UE, wprowadzenia otwartej normy czy zredukowania okresu ochrony utworów. Projekt modernizacji europejskiego prawa autorskiego UE ma być przedstawiony przez Komisję Europejską do końca 2015 roku. Teraz sprawozdanie głosowane wczoraj przez Komisję Prawną musi zostać zatwierdzone przez cały Parlament. Głosowanie plenarne zostało zaplanowane na 9 lipca.

 

Prawo autorskie w UE nakłania do kradzieży

Andrus Ansip, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, przyznał, że europejskie prawo autorskie “nakłania ludzi do kradzieży”. Przyczyną jest coraz częściej stosowane geoblokowanie dostępu do legalnych treści. Wiceprzewodniczący podawał przykłady usług takich jak Spotify, które są dowodem na to, że ludzie chcą płacić za dostęp do utworów objętych ochroną prawa autorskiego. W wywiadzie na konferencji Midem, Ansip dzielił się bardzo ciekawymi statystykami dotyczącymi barier w dostępie do treści w UE. Wskazał, że aż 20% użytkowników Internetu w Unii Europejskiej korzysta z VPN (wirtualnej sieci prywatnej), aby uzyskać dostęp do treści cyfrowych blokowanych regionalnie. Komisarz podawał przykłady krajów takich jak Norwegia czy Australia, gdzie wprowadzenie usług dzięki którym można mieć legalny dostęp do treści, spowodowało znaczący spadek pobrań ze źródeł nielegalnych.