Kserokopia #5: Przegląd linków o prawie autorskim (30 marca – 5 kwietnia 2015)

Zapraszamy do lektury najnowszej „Kserokopii” – cotygodniowego przeglądu linków o prawie autorskim. W tym wydaniu piszemy m.in. o tym dlaczego prezydent Portugalii sprzeciwia się opłatom reprograficznym, wygranym sporze o naruszenie praw spadkobierców Czesława Niemena oraz różnicy poglądów komisarzy europejskich ws. rozwiązania geoblokowania treści online.

 Kserokopie

Prezydent Portugalii przeciwko opłacie reprograficznej

31 marca prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva zawetował dekret w zakresie godziwej rekompensaty z tytułu zwielokrotniania utworów do użytku prywatnego – podaje Marcin Maj z Dziennika Internautów. W oświadczeniu skierowanym do Parlamentu prezydent podnosi konieczność zagwarantowania odpowiedniej równowagi między prawami autorów i konsumentów. Krytykuje projektowane przepisy za brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy legalnym i nielegalnym odtwarzaniem utworów oraz obciążanie sprzętu podatkiem niezależnie od tego, czy rzeczywiście jest on używany przez konsumentów do kopiowania treści objętych prawem autorskim. Przede wszystkim jednak jego zdaniem autorzy krajowi nie uzyskaliby z tego tytułu żadnego zysku. Tego problemu zdają się nie zauważać polskie organizacje zbiorowego zarządzania, które pomimo niskiej skuteczności w przekazywaniu należnych pieniędzy twórcom dążą do objęcia opłatami reprograficznymi smartfonów i tabletów.

Wdowa po Niemenie wygrywa spór o naruszenie praw autorskich

Sąd rejonowy skazał brata stryjecznego Czesława Niemena i wspólników spółki Oskar, która wydała trzy lata temu płytę „Terra Deflorata: Koncert” na karę grzywny za naruszenie praw autorskich spadkobierców artysty. Romuald Wydrzycki choć nie miał praw do utworów udzielił spółce licencji na zwielokrotnianie i sprzedaż nagrań. Twierdził przy tym, że nagrania koncertów, zdjęcia i grafiki dostał w prezencie od Niemena. Sędzia podkreślił jednak, że krewny piosenkarza pomagając mu w organizacji koncertów musiał wiedzieć, że do udzielenie licencji przez twórcę musiałoby nastąpić w formie pisemnej. Zgodą taką nie dysponował. Natomiast wydawcy jako profesjonaliści powinni znać reguły prawa autorskiego i wyjaśnić z najbliższą rodziną krąg uprawnionych z tytułu praw autorskich.

Prawo dostępu do informacji publicznej potrzebuje reformy

Coraz więcej spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej wpływa do polskich sądów, spora część dotyczy bezczynności organów. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej dr Grzegorz Sigiba wskazuje błędy ustawodawcy, które powodują że prawo do informacji jest nieefektywne a przepisy trudne do stosowania. W wielu przypadkach niejasne jest do jakich informacji stosuje się ustawę. Brak też organu, który byłby właściwy w tej sprawie, analizowałby prawo i proponował niezbędne reformy. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają natomiast prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, pochodną do regulacji dotyczących dostępu do informacji. Projekt budzi jednak spore kontrowersje i nie zapowiada znaczącej poprawy egzekwowania praw w tym zakresie.

Spór o geoblocking

Geoblocking, czyli ograniczenie dostępu do treści dla użytkowników z różnych regionów geograficznych, jest jednym z głównych obszarów, na których mają skoncentrować się działania Komisji Europejskiej w tej kadencji. Zdaniem Komisji taka dyskryminacja nie może istnieć w ramach jednolitego rynku. Jednak jak podaje euobserver zdania komisarzy ds. jednolitego rynku cyfrowego (Andrus Ansip) i ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa (Gunter Oettinger) zdają się różnić w zakresie rozwiązań tego problemu. Podczas, gdy Komisarz Ansip stanowczo sprzeciwia się ograniczaniu dostępu do treści, Oettinger obawia się że takie otwarcie rynku może stanowić zagrożenie dla różnorodności kulturowej krajów UE.  Czy Komisja poradzi sobie z tym problem dowiemy się już na początku maja, kiedy to zgodnie z planami ma zostać opublikowana europejska strategia na rzecz na jednolitego rynku cyfrowego.

—–

W Centrum Cyfrowym od kilku lat prowadzimy prace związane z reformą praw autorskiego w Polsce i na świecie. W związku z tym monitorujemy na bieżąco procesy legislacyjne, obserwujemy działania instytucji europejskich, ministerstw, sądów i trybunałów, śledzimy doniesienia prasowe. Zapraszamy do lektury „Kserokopii” – cotygodniowego przeglądu linków opracowywanego na ich podstawie.

„Kserokopie” możecie śledzić na naszym blogu oraz profilu na Facebooku Twitterze. Są też dostępne jako newsletter, zapraszamy do zapisywania się tutaj.