Mastercamp dla uczestników_czek projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Przed nami kolejny etap projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece, w którym rozwijamy kompetencje cyfrowe bibliotekarzy, bibliotekarek oraz innych edukatorów i edukatorek, a także osób dorosłych, z którymi pracują, z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

22-23 czerwca i 29-30 czerwca spotkamy się online na Mastercampie, aby dalej rozwijać naszą wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Poznamy nowe aplikacje i narzędzia przydatne w prowadzeniu działań edukacyjnych oraz ciekawe źródła OZE. Nie zabraknie również zagranicznych inspiracji – swoimi doświadczeniami z promowania otwartej nauki i edukacji podzielą się bibliotekarki ze Stanów Zjednoczonych: Ruth Monnier z Biblioteki Uniwersytetu Stanowego w Pittsburgu i Cheryl Cuiller z Uniwersytetu Arizońskiego.

Zgodnie z metodą SpołEd, będziemy uczyć się w działaniu, aktywnie, tworząc nowe zasoby edukacyjne. Tym razem skupimy się na przygotowaniu praktycznej publikacji, która będzie cennym podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć projektu. Znajdziecie w niej opisy dobrych praktyk edukacyjnych, wraz z przydatnymi wskazówkami, jak organizować różnego rodzaju inicjatywy popularyzujące OZE i rozwijające kompetencje cyfrowe – krok po kroku. Premiera publikacji jesienią tego roku. Cały proces twórczy zaprojektowany został i będzie prowadzony przez Milenę Bodych-Biernacką, doktorantkę w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzącą zajęcia na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Udział w Mastercampie wezmą:

Andrzej Dominowski – nauczyciel dyplomowany (historia, wiedza o społeczeństwie, etyka, geografia) oraz trener w projektach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i TIK. Pasjonat literatury faktu, podróży oraz wyszukiwania informacji.

Paulina Gawrych – pracuje z Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku asystenta dydaktyczno-bibliotecznego, gdzie odpowiada za koordynację wydarzeń realizowanych w bibliotece. Prowadzi działania promocyjne w projekcie „Pamięć Bydgoszczan – Archiwum Historii Mówionej”.

Agnieszka Kaczmarek – z zamiłowania społecznik, z pasji bibliotekarz. Zawodowo związana z MBP w Ostrowi Mazowieckiej. Pozyskuje środki zewnętrzne na projekty promujące region przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z rozwoju kompetencji cyfrowych.

Agnieszka Kajdaniak – absolwentka WPiA UAM w Poznaniu, specjalista ds. pozyskiwanie środków unijnych. Od 7 lat zatrudniona w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi programów i aplikacji internetowych, otwartych zasobów, wolnych licencji, tworzenia grafik.

Kamila Kokot-Kanikuła – pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Od kwietnia 2019 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ds. promocji OZE: European Network of Open Education Librarians. Aktywnie promuje wiedzę na temat OZE, prowadząc szkolenia.

Anna Małczuk-Wakulińska – dr n. hum. Ukończyła filologię polską na UW oraz studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków i zarządzania projektami. Kieruje działem informacji naukowej w jednym z instytutów PAN. Prowadzi blog www.kasanakulture.pl oraz profil na Fb: Kasa na Kulturę.

Anna Michniuk – pedagożka, psycholożka, wykładowca akademicki. Edukacją medialną w teorii i praktyce zajmuje się od ponad 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w mediach i placówkach edukacyjnych. Autorka kanału na YouTube – „Ciocia Ania”.

Iwona Sójkowska – bibliotekarka związana zawodowo z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, prezeska Stowarzyszenia EBIB, redaktorka „Biuletynu EBIB” oraz serwisu informacyjnego EBIB, reprezentantka EBIB w KOED. Orędowniczka otwartości. Autorka ponad 60 publikacji, w tym ponad 20 recenzowanych.

Jolanta Tokarek – nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem. Ukończyła studia w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i pedagogiki rewalidacyjnej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim.

Olga Topolewska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Organizuje i prowadzi stacjonarne i zdalne warsztaty, kursy, konferencje oraz sieci współpracy i samokształcenia z zakresu: bibliotekarstwa szkolnego, literatury, informacji (zasoby OZE), narzędzi TIK.

Małgorzata Trąmpczyńska – bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii, podstaw programowania, podstawowej obsługi komputera, tworzy gry miejskie. Wspiera organizacje pozarządowe.

Anna Wróblewska-Zawadzka – trenerka kompetencji cyfrowych i koordynatorka projektów. Szkoli rady pedagogiczne z wykorzystywania MS Teams w edukacji oraz w projektach „Lekcja: Enter” oraz „SpołEd w bibliotece”. Wspiera organizacje społeczne jako Mobilna Doradczyni w programie Sektor 3.0.

Alicja Zgajewska – dyplomowany nauczyciel bibliotekarz z długoletnim stażem pracy w SP 2 w Łapach. Podczas zajęć wykorzystuje nowoczesne i angażujące metody, aby promować czytelnictwo wśród uczniów. Jest prezesem Stowarzyszenia „Łapska Dwójka”, działającego przy szkole.

a także: Tatiana Jastrzębska, Sylwia Kubina-Mykytyn, Paulina Łuczeńczyk, Teresa Thiem, Anna Walkowiak-Osowska oraz Justyna Weight.

FE_poziom_pl
Tytuł: FE_poziom_pl

Projekt „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Realizatorzy:

logo Centrum Cyfrowego

logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wykorzystana ikona: person by Yanick Brezet from the Noun Project, CC BY.