Masterclass digitalizacja – udostępnianie zasobów Wojewódzkich Urzędów Konserwatorów Zabytków

Publikujemy raport Centrum Cyfrowego i Fundacji Ortus, będący efektem warsztatów eksperckich dotyczących digitalizacji i udostępniania materiałów znajdujących się w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków, zorganizowanych przez nas pod koniec ubiegłego roku we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.
W  warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków deklarujący wolę przeprowadzenia pilotażowych projektów digitalizacji swoich zasobów. Poruszyliśmy między innymi kluczową kwestię statusu prawnego podstawowych dokumentów i  wyselekcjonowaliśmy zbiór dokumentów do digitalizacji w  pierwszej fazie projektu. Planujemy już wkrótce udostępnić je w  sposób otwarty w internecie.
Planując proces digitalizacji i  udostępniania zasobów archiwalnych w  sposób otwarty (na wolnej licencji Creative Commons) skorzystaliśmy z  wieloletnich doświadczeń bibliotek w  tym obszarze, starając się znaleźć analogie pomiędzy zbiorami i instytucjami oraz wyeliminować potencjalne błędy. Efekty dwudniowej pracy zamieszczamy poniżej wraz z ekspertyzą prawną Piotra Niezgódki dotyczącą statusu dokumentów archiwalnych. Za pomoc w opracowaniu dziękujemy Remigiuszowi Lisowi ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Zapraszamy do lektury.

Masterclass Digitalizacja Final by CentrumCyfrowe