Nadzór niekontrolowany? Konferencja Fundacji Panoptykon

Jaki wpływ mają nowoczesne technologie na prawa człowieka? Jakie prawa podstawowe są najbardziej zagrożone przez współczesny nadzór? Czy rzeczywiście musimy poświęcać naszą wolność za cenę bezpieczeństwa? Na te pytania postarają się odpowiedzieć goście konferencji Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności organizowanej przez Fundację Panoptykon.
Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część poświęcona będzie problematyce nowych technologii w służbie nadzoru, a druga – monitoringowi wizyjnemu. W konferencji wezmą udział badacze, eksperci bezpieczeństwa, dziennikarze oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji działających na rzecz praw człowieka.
Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chęć udziału konferencji należy zgłaszać drogą mailową na adres nadzorniekontrolowany@panoptykon.org
Czas: 11 października 2011 r., godz. 12.00-16.00.
Miejsce: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjnej im. J. Turowicza).