Nowy raport: AlgoPolska – zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu

Sztuczna inteligencja to algorytmy - które coraz częściej podejmują za nas decyzje. Przedstawiamy raport, w którym opisujemy jak algorytmy są wykorzystywane do automatyzacji wszystkich sfer życia. Kładziemy nacisk na wykorzystanie algorytmów w Polsce oraz na kwestie społeczne: skutki delegowania decyzji z człowieka na algorytm.

W raporcie „AlgoPolska”, przygotowanym razem z Klubem Jagiellońskim, pokazujemy jak mówiąc o algorytmach możemy lepiej zrozumieć rozwój technologii sztucznej inteligencji.

Aby Polska dokonała technologicznego skoku związanego z rozwojem sztucznej inteligencji, potrzebujemy realnej debaty o algorytmach, modelu ich regulacji, audytów i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

W raporcie pokazujemy, jak automatyczne systemy podejmowania decyzji są wdrażane w najróżniejszych sferach życia. Przedstawiamy też bilans korzyści i strat związanych z automatyzacją.

W ostatniej części prezentujemy rekomendacje i kierunki dalszych prac analitycznych i regulacyjnych, w pięciu obszarach: współpraca międzysektorowa, zarządzanie danymi, regulacja, audyt, edukacja.

Pobierz raport

algopolska baner kwadrat
Tytuł: algopolska baner kwadrat
banery_loga-szerokość_764px
Tytuł: banery_loga-szerokość_764px