Nowy raport: Ruch otwartościowy w punkcie zwrotnym

We współpracy z Open Future przeprowadziliśmy serię wywiadów z czołowymi głosami ruchu otwartościowego. Badanie pomoże nam zrozumieć, jak obecną sytuację ruchu otwartościowego widzą osoby aktywnie zaangażowane w jego przedsięwzięcia i kierujące działaniami organizacji funkcjonujących w jego ramach.

POBIERZ RAPORT

 

Na jesieni 2022 roku fundacje Centrum Cyfrowe i Open Future wspólnie przeprowadziły serię wywiadów z liderami ruchu otwartościowego, na podstawie których powstał raport Shifting tides: the open movement at a turning point”. Rozmawialiśmy z aktywistami, którzy zajmują się różnymi perspektywami otwartości i pracują w jej różnych obszarach. Niektórzy z nich angażują się w aktywizm od dziesięcioleci, inni patrzą na ruch świeżym okiem. Wielu z naszych rozmówców kieruje organizacjami promującymi otwartość, a dla nas szczególnie interesujące były rozmowy z osobami, które badają nowe podejścia i strategie.

Badanie pomoże nam zrozumieć, jak obecną sytuację ruchu otwartościowego widzą osoby aktywnie zaangażowane w jego przedsięwzięcia i kierujące działaniami organizacji funkcjonujących w jego ramach. Chcemy nadać sens zebranym stanowiskom i zrozumieć, czy istnieją między nimi wyraźne linie podziału. Jesteśmy szczególnie zainteresowani identyfikacją trendów, które zmieniają ruch oraz zrozumieniem wyzwań i potrzeb aktywistów i organizacji w miarę pojawiania się tych zmian.

Raport sygnalizuje przejście, które najlepiej można opisać jako post-prawnoautorskie podejście do otwartości. Jednakże, chociaż skupiamy się na tym, jak zmienia się ruch, nie oznacza to, że cały ruch podlega tej zmianie. Nadal istnieje zapotrzebowanie na rzecznictwo praw autorskich w ruchu, a wiele organizacji utrzymuje obrany na początku kurs. Mamy jednak nadzieję, że oni również uznają spostrzeżenia zawarte w tym raporcie za warte przeanalizowania.

 

Bardzo dziękujemy osobom, które zgodziły się podzielić z nami swoim zdaniem w ramach badania: Lila Bailey (Internet Archive), Carolina Botero (Fundacion Karisma), Justus Dreyling (Communia Association), Claudia Garad (Wikimedia Europe), Jan Gerlach (Wikimedia Foundation), Jennie Halperin (Library Futures), Heather Joseph (SPARC), Julia Kloiber (Superrr Lab), Angela Odour Lungati (Ushahidi), Stefano Maffulli (Open Source Initiative), Ton Roosendaal (Blender), Olivier Schulbaum (Platoniq), Paul Stacey (Open Education Global), Catherine Stihler (Creative Commons), Jeni Tenisson (Connected by Data), Michelle Thorne (Green Web Foundation), Harry Verwayen (Europeana), Emilio Velis (Apropedia), and Stephen Wyber (IFLA).

Chcemy też podziękować pozostałym osobom, które wniosły cenne uwagi do badania: Nicole Allen, Renata Avila, Anna Mazgal, and Mai Ishikawa Sutton.

——————————————-

Badanie zostało przeprowadzone przez Open Future we współpracy z Centrum Cyfrowym na jesieni 2022 roku. Raport został przygotowany przez Alka Tarkowskiego (Open Future), Aleksandrę Janus (Centrum Cyfrowe) oraz Zuzannę Warso (Open Future). Wywiady przeprowadziły Maria Drabczyk (Centrum Cyfrowe) and Zuzanna Ciesielska-Janik (Centrum Cyfrowe).

need_for_new_narratives
Tytuł: need_for_new_narratives