Oglądać, nie oglądać? Co zrobić z filmem w szkole.

Edukacja filmowa, czy też szerzej medialna, na dobre zagościła w Polskich szkołach. Siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie, młodzi ludzie oglądają filmy, korzystają z internetu, lubią gry komputerowe. Jest to stały element życia każdego współczesnego ucznia. Aby szkoła nie stała się skansenem i w jak największym stopniu przypominała prawdziwy świat, z którym przyjdzie się młodzieży zmierzyć, nie pozostaje nic innego, jak zaprzyjaźnić się z nowymi mediami w edukacji.

W ostatnim miesiącu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej zorganizował we współpracy z warszawskimi instytucjami i organizacjami kultury dwie konferencje, które dotyczyły tych obszarów. Medialna EduAkcja i Filmowa EduAkcja  były przestrzenią do rozmów na tematy ważne, czasem trudne, czasem zupełnie nowe.

Z perspektywy Centrum Cyfrowego przebijającym się wątkiem obu konferencji był brak systemowego wspierania edukatorów i nauczycieli w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, creative commons. Osoby odpowiedzialne za nauczanie młodych ludzi, czują się niepewnie w tym zakresie, a powszechna retoryka prawnoautorska skupiająca się na straszeniu użytkowników konsekwencjami nie ułatwia tej sytuacji.

Z drugiej strony okazuje się, że zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Nauczyciele chcą się kształcić a młodzież korzysta ze zdobytej wiedzy. Wydaje się też, że mówienie o prawie autorskim na konkretnych przykładach przynosi lepsze efekty.

Warto zatem pamiętać, aby przy okazji organizowania z uczniami filmowego wydarzenia, albo tworzenia własnych materiałów audiowizualnych porozmawiać również o prawie autorskim i wolnych licencjach. Dobrą praktyką organizatorów konkursów i wydarzeń jest udostępnienie uczestnikom (młodzieży i dorosłym) poradników dotyczących prawa autorskiego i jego zastosowania w konkretnych sytuacjach. W ostatnim czasie mieliśmy okazję współpracować z festiwalem “Kino w Trampkach”, dla którego przygotowaliśmy poradnik dotyczący wykorzystywania filmu w szkole. Poradnik do pobrania tutaj: Film w szkole.doc Film w szkole.pdf

 

zdjęcie: m4tik – 128db,

www.flickr.com/photos/m4tik/with/2535566175/