Otwartość w planie

Za nami drugi zjazd Spółdzielni Otwartej Edukacji. Lekcja wychowawcza. Tym razem grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie miała jeden cel: wypracować tematy materiałów na lekcje wychowawcze, nad którymi będą pracować na następnych zjazdach.

Skupiliśmy się na czterech obszarach tematycznych, którymi zajmą się na uczestnicy w czasie kolejnych spotkań: komunikacji, szkolnej przestrzeni, pracy grupowej i sztuce w wychowaniu. Dzięki warsztatom przeprowadzonym przez Aleksandrę Saczuk i Michała Szeląga ze Szkoły z klasą przeprowadzonym według metody Design Thinking tematy zostały dopracowane. W ich czasie udało się również porozmawiać o ważnych wartościach, z którymi chcemy pracować, o wspólnych celach i zróżnicowanych potrzebach. 

Ten zjazd okazał się dużym wyzwaniem, dopracowanie pomysłów, wybór konkretnych narzędzi, rozdzielenie ról i wypracowanie metody dalszej pracy, nie było łatwe. Na szczęscie, dzięki wyjątkowym uczestnikom, udało się wykonać duży, ważny krok do przodu, który przybliżył nas do wspólnego celu.

Metoda SpołEd zakłada, że uczestnicy tworzą swoje zasoby wspólnie w grupach, wykorzystując moc współpracy. Dlatego też etap planowania jest wyjątkowo ważny i poświęcamy na niego dużo czasu.

Przed nami jeszcze dwa zjazdy, który spędzimy tworząc materiały, ale również rozmawiając, wspierając się nawzajem, nawiązując więzi, myśląc o lepszej otwartej edukacji.

Ponieważ SpołEd to nie tylko nowe materiały (w tym przypadku przeznaczone na lekcje wychowawcze), ale również relacje, uczenie się i niekończąca się przygoda.

ccby
Autor: ACzet