Platforma e-learningowa – szukamy wykonawcy

W ramach projektu „Spółdzielnia otwartej edukacji w bibliotece” realizowanego przez zespół Otwartej edukacji szukamy wykonawcy prac związanych z przeniesieniem naszego kursu „Otwarta edukacja w praktyce” na wybraną platformę e-learningową i dostosowaniem go do potrzeb bibliotekarzy i bibliotekarek.

Zakres prac:

 • przeniesienie (w tym warstwy graficznej i architektury informacji) kursu “Otwarta edukacja w praktyce” (https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/, repozytorium kodu i wszystkich treści zawartych w kursie: https://github.com/spoledkurs/spoledkurs.github.io) na wybraną platformę e-learningową.
 • wymagania wobec platformy e-learningowej:
  • platforma i wtyczki na wolnej licencji (np. BSD, GNU GPL).
  • automatyzacja opisu licencji zasobów (działający jak opis grafik na tej stronie: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/ – udostępniamy kod tego rozwiązania)
  • dostępność na poziomie WCAG 2.0 AA (http://www.fdc.org.pl/wcag2/)
  • zgodność z przepisami RODO (przy rejestracji będzie konieczność podania m.in nr PESEL) – zapisy na kurs mogą być realizowane w oparciu o osobną stronę, która będzie generowała loginy, a dane osobowe będą przechowywane poza platformą
  • lista kursów (na razie do ukrycia)
  • możliwość obejrzenia treści kursu bez konieczności logowania
  • możliwość ściągnięcia wszystkich treści kursu w jednym pliku (PDF)
  • możliwość elastycznego ustawienia etapów kursu wg. dat (np. 2-tygodniowe bloki) lub “pracy we własnym tempie”
  • możliwość podzielenia uczestników kursu na grupy
  • możliwość komunikowania się uczestników kursu między sobą (wszyscy zarejestrowani lub w ramach zamkniętych grup)
  • panel administracyjny:
   • dla kierownika kursu: możliwość otrzymywania wiadomości od mentorów i uczestników
   • dla kierownika kursu: wysyłanie zbiorczych wiadomości z poziomu platformy i mailowo – np. “początek kolejnego etapu kursu”
   • dodawanie “aktualności” widocznych dla wszystkich
   • dostęp do raportów z pracy mentora (przygotowywanych przez mentorów)
   • dostęp do statystyk aktywności uczestników i mentorów
   • dostęp do wszystkiego poza prywatnymi wiadomościami
  • panel mentora/nauczyciela:
   • możliwość przypisania mentora do grupy/grup
   • profil mentora
   • możliwość indywidualnego oceniania wykonanych zadań
   • możliwość monitorowania postępu (wykonanych zadań/ukończonych modułów) poszczególnych uczestników
   • możliwość zatwierdzania ukończenia kursu przez poszczególnych uczestników
   • dostęp do raportów zbiorczych
   • możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednich do uczestników w ramach platformy oraz wiadomości mailowych
   • forum mentorów
   • formularz raportu z pracy mentora
   • widzi, co się zmieniło od poprzedniego logowania (np. sprawozdania i poprawki do nich, wiadomości, komentarze) – powiadomienia też mailowe
  • panel uczestnika kursu:
   • możliwość wysłania wiadomości do mentora, kierownika i innych uczestników (w ramach platformy)
   • profil uczestnika (widoczny dla wszystkich uczestników edycji)
   • widzi swój postęp (ile zrobił, ile zostało)
  • informacja o liczbie osób, które rozpoczęły kurs/ukończyły go (możliwa do ukrycia)
  • 2 ścieżki (część modułów wspólna) – bibliotekarze i bibliotekarze szkolni
  • możliwość tworzenia wersji językowych
  • możliwość dodawania różnych typów ćwiczeń (w tym interaktywnych)
  • możliwość dodawania treści/ćwiczeń z zewnętrznych narzędzi (możliwość tworzenia wariantów ćwiczeń)
  • generowanie raportów dotyczących uczestników i ich aktywności, np.:
   • ile osób w jakim wieku mamy zapisanych (podanie wieku będzie wymagane przy rejestracji)
   • liczba logowań
   • czas spędzony na kursie
   • wykonane zadania
  • możliwość dodawania stron w menu (tak jak mamy teraz “o projekcie” czy “zasoby”)
  • możliwość dodawania kolejnych elementów w zakładce “zasoby”
  • zarządzanie edycjami (np. “nowe forum” – stare dostępne dla użytkowników z danej edycji, ale dane mentorów zostają)
  • strona w pełni responsywna
 • uzupełnienie platformy o dodatkowe funkcjonalności w okresie utrzymania (po uzgodnieniu z wykonawcą)
 • platforma będzie zainstalowana na serwerze zamawiającego
 • liczba osób jednocześnie biorących udział w kursie: min. 350

Okres realizacji:

 • sierpień-wrzesień 2019 – prace programistyczne
 • październik 2019 – wstępny odbiór, konfiguracja użytkowników, wgrywanie danych
 • listopad 2019 – testy akceptacyjne (UAT),
 • grudzień 2019 – odbiór prac.
 • styczeń 2020-czerwiec 2022 – utrzymanie i wprowadzanie bieżących poprawek.

Oferta powinna zawierać:

 • oszacowanie kosztu prac w okresie sierpień-grudzień 2019
 • nazwę i link do proponowanej platformy oraz próbkę umieszczonych na niej danych pochodzących z kursu https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/.

Oferty proszę przesyłać drogą mailową na adres kwerner@centrumcyfrowe.pl do 26.07.2019 r.

brak
Tytuł: brak
public
Autor: William M. Rittase
FE_POPC_poziom_pl-1_rgb
Tytuł: FE_POPC_poziom_pl-1_rgb