Prawo autorskie i licencje Creative Commons dla twórców. Punkt konsultacyjny i pokaz filmów „Kultura ponad prawem” w Gdańsku

Czym jest twórczość w dobie mediów elektronicznych? Czy kultura może być nielegalna? Jak artyści mogą zarabiać na twórczości?

Czym jest twórczość w dobie mediów elektronicznych? Czy kultura może być nielegalna? Jak artyści mogą zarabiać na twórczości?
17 czerwca w Instytucie Kultury Miejskiej będzie można porozmawiać na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons w specjalnym punkcie konsultacyjnym dla twórców. Informacji udzielać będzie Kamil Śliwowski, koordynator edukacyjny Creative Commons Polska. Zapisy na konsultacje przyjmujemy do 12 czerwca. Ponadto, w ramach projektu „Kultura ponad prawem” będą prezentowane filmy-wywiady z twórcami, w których o swoich doświadczeniach z prawem autorskim opowiadają m.in. profesor Zygmunt Bauman, pisarka Sylwia Chutnik czy muzyk Tymon Tymański.
„Kultura ponad prawem” to nowy projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w ramach którego Cezary Ciszewski, dokumentalista i organizator fundacji Miasta w Komie przeprowadził wideo wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami sektora twórczego. Od muzyków, jak Tymon Tymański, Tomek Lipiński, Gaba Kulka, Czesław Mozill, Hemp Gru, Mamadou Diouf, przez pisarkę Sylwię Chutnik, profesora Zygmunta Baumana, kuratorkę Joannę Mytkowską, artystkę Joannę Rajkowską, po filmowców Macieja Drygasa i Macieja Cuske – wszyscy opowiadają o swoich problemach i postrzeganiu prawa autorskiego oraz o współczesnej roli i problemach twórców kultury. Projekt powstał aby przedstawić i wspierać głos twórców w dyskusji o prawie (nie tylko autorskim). Strona projektu: kulturaponadprawem.pl
W ramach projektu „Kultura Ponad prawem”, 17 czerwca w Instytucie Kultury Miejskiej, będzie można skorzystać z bezpłatnych, 30-minutowych konsultacji o prawie autorskim i licencjach Creative Commons w punkcie konsultacyjnym dla twórców. Konsultacji będzie udzielał Kamil Śliwowski.
Godziny konsultacji:
10.00-12.00
13.00-15.00
16.00-18.00
Uwaga! Na konsultacje obowiązują wcześniejsze zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca przez stronę: kulturaponadprawemwikm.evenea.pl.
Ponadto, w Instytucie Kultury Miejskiej, odbędą się pokazy filmów „Kultura ponad prawem”, na które wstęp jest wolny.
Godziny pokazów:
12.00-13.00
15.00-16.00
18.00-19.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: monika.gorska@ikm.gda.pl
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, Gdańsk.