Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #1

7 czerwca 2019 zaczął tykać licznik – państwa członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie do swojego prawa Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Razem z grupą europejskich organizacji koordynujemy działania, tak by zadbać o dobre wdrożenie w każdym państwie. 

Europejska debata nad “ACTA2” była w Polsce gorącym tematem. Postanowiliśmy więc publikować regularny przegląd informacji o stanie wdrożenia reformy – chcemy dać Wam wiedzę o tym, jaki kształt przyjmą ostatecznie zasady filtrowania treści, czy nowe formy dozwolonego użytku. Specjalnie dla Was śledzimy zarówno wdrażanie Dyrektywy, jak i inne zmiany w prawie autorskim

Obiecujemy więcej nie używać pełnej nazwy – jeśli piszemy „Dyrektywa”, to mamy właśnie tę na myśli.

Implementacja: pierwsze kroki

  • W Polsce rząd na razie nie rozpoczął procesu wdrażania dyrektywy. Zamiast tego, bardzo szybko zaskarżył ten akt prawny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak na razie treść skargi nie jest publiczna, czekamy na dalsze kroki Trybunału. 
  • Palma pierwszeństwa przysługuje Holandii, która ogłosiła konsultacje publiczne, będą one trwały do 2 września. Zmiany planowane są w trzech ustawach: o prawie autorskim, prawach pokrewnych i prawie sui generis baz danych. Cieszy nas, że holenderski rząd nie chce wprowadzać kontrowersyjnego przepisu, umożliwiającego wyłączenie dozwolonego użytku edukacyjnego przez umowy licencyjne. Niestety, implementacja artykułu 17 (filtr treści) budzi dużo kontrowersji – nie przewidziano wszystkich gwarancji praw użytkowników z dyrektywy, poza tym dokładna implementacja ma być w formie aktów administracyjnych. Implementacja ma też być pretekstem do wprowadzenia w Holandii rozszerzonego zbiorowego zarządu (Extended Collective Licensing).
  • Francja skupiła się nad wprowadzeniem najpierw nowego prawa pokrewnego dla wydawców prasowych (art. 15). – Prace legislacyjne zostały rozpoczęte jeszcze przed wejściem w życie Dyrektywy. Projekt czeka obecnie na głosowanie w Senacie, po którym będzie skierowane do drugiego czytania w Zgromadzeniu Narodowym. 
  • Czechy – konsultacje publiczne zaplanowane są na sierpień. 
  • Rumunia – podmioty zaangażowane w reformę prawa autorskiego zostały poproszone o przedstawienie swoich opinii (etap przed konsultacjami publicznymi). 

 

Warto również wiedzieć

  • “Tour d’Horizon” dotyczący nowej Dyrektywy –  João Pedro Quintais, z Instytutu Prawa Informacyjnego (IViR) na Uniwersytecie w Amsterdamie, rozpoczął „Tour d’Horizon” – nową serię artykułów o dyrektywie na blogu Kluwer Copyright. Ciekawe artykuły o dyrektywie można również znaleźć na blogu IPKat
  • Biblioteki holenderskie przeciwstawiają się żądaniom zwiększenia wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki książek (public lending right). Holenderskie Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych (VOB) skierowało w tej sprawie pismo do Ingrid van Engelshoven – Minister Edukacji, Kultury i Nauki.