Prezentacja raportu na konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe"

W dniu 16 kwietnia w Poznaniu, na V edycji konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, odbyła się prezentacja założeń raportu przygotowanego w ramach projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek”. Przedstawione zostały propozycje zmian istotne z punktu widzenia bibliotek cyfrowych.
Materiały wideo z konferencji są dostępne na stronie http://www.i3conference.net/vod/ . Prezentacja Barbary Szczepańskiej „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych” dostępna jest w sesji „Masowa digitalizacja”.