Projekt Spółdzielnia "Wiedza" na ostatniej prostej

W marcu tego roku kończy się projekt Spółdzielnia “Wiedza” – kolejny z projektów Centrum Cyfrowego, propagujący otwarte zasoby i wolne licencje w Trzecim Sektorze. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych, które coraz częściej deklarowały chęć poszerzania wiedzy i nabywania kompetencji w zakresie prawa autorskiego i szeroko pojętej otwartości. Jednym z naszych głównych celów było zachęcanie liderów NGO do korzystania z treści dostępnych legalnie w sieci oraz udostępniania własnych treści na licencjach Creative Commons. Czy nam się udało? Poniżej krótkie podsumowanie tego, co działo się w „Spółdzielni” przez ostatni rok.
Od maja ubiegłego roku udało nam się przeszkolić blisko 200 osób z organizacji społecznych z całej Polski z zakresu prawa autorskiego, stosowania licencji Creative Commons, otwartych zasobów edukacyjnych, otwartości formatów plików oraz otwartego i wolnego oprogramowania. W szkoleniach brali udział liderzy i pracownicy NGO, administracji i instytucji kultury.
CC_warsztaty_Kamila Szuba-66
 
Stworzyliśmy otwartą i powszechnie dostępną bazę wiedzy na temat otwartości: otwartawiedza.centrumcyfrowe.pl publikację “Przewodnik po otwartości” dostosowaliśmy do potrzeb trzeciego sektora. Wyprodukowaliśmy też serię materiałów drukowanych, kartek, naklejek i trzy video o prawie autorskim i Creative Commons (szukaj na naszym kanale YouTube.
Opracowaliśmy i opublikowaliśmy petycję mającą na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów tworzonych ze środków publicznych. Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych.
Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/petycja-dotyczaca-otwartosci-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
Rozbudowaliśmy o kolejne publikacje NGOtekę – bibliotekę publikacji organizacji pozarządowych. Można w niej przeglądać dostępne kolekcje i prace, wyszukiwać treści tematycznie lub dodawać materiały swojej organizacji.
Zbudowaliśmy sieć relacji z podmiotami zainteresowanymi tematem otwartej wiedzy i chcącymi uczestniczyć w dalszych działaniach związanych z propagowaniem polityki otwartości.
Zorganizowaliśmy debatę poświęconą możliwościom zapobiegania sytuacjom, w których wartościowe efekty projektów trafiają do szuflady. Zastanawialiśmy się jak sprawić, aby efekty naszej pracy mogły być jak najszerzej wykorzystywane przez innych i jaką rolę mogą odgrywać w tym wolne licencje.
Pojechaliśmy do Barcelony na wizytę studyjną do partnera projektu, kolektywu Platoniq – organizacji działającej na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów, którego członkowie propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Uczestniczyliśmy w spotkaniach i warsztatach z lokalnymi ekspertami, poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym, ocenie jakości i potencjału otwartych projektów oraz crowdfundingowi.
Zorganizowaliśmy konferencję Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze podsumowującą projekt Spółdzielnia „Wiedza“ i pogłębiającą niektóre wątki związane z polityką otwartości. W ramach konferencji gościliśmy członków kolektywu Platoniq, którzy przeprowadzili warsztat dla przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów o innowacjach w projektach społecznych.
Wszystkie te działania, jak również liczne warsztaty, szkolenia i spotkania, w których braliśmy udział podczas trwania projektu pozwoliły nam nie tylko zrealizować założone przez nas cele, lecz również odczuć jak bardzo wiedza dotycząca otwartości jest ważna i potrzebna. Dzięki przeprowadzanym po szkoleniach ankietom mogliśmy ocenić, że świadomość uczestników dotycząca posługiwania się wolnymi licencjami znacznie wzrosła. Nawiązaliśmy relacje z przedstawicielami licznych organizacji rozumiejących nasze cele i podzielających dążenia, co świetnie rokuje na przyszłość. Nasza kampania spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Dlatego, choć „Spółdzielnia Wiedza” powoli dobiega do końca, na pewno nie skończą się wraz z nią nasze działania na rzecz otwartości. Co czeka nas w przyszłości? Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie Centrum Cyfrowego, Facebooku i Twitterze!
Projekt Spółdzielnia “Wiedza” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.