Pytamy o zniesienie przestępstwa o zniesławieniu

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zwróciliśmy się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli czyli przestępstwa zniesławienia.

Centrum Cyfrowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi ośmioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

List do kandydatów do pobrania w PDF.

 

We wspólnie podpisanym liście wszystkich kandydatów pytamy:

1) Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?
2) Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?
3) Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Zdecydowaliśmy się zabrać głos w tej sprawie, gdyż wolność słowa, szczególnie w internecie, jest dla nas jedną z kluczowych wartości, co również podnosiliśmy w trakcie europejskiej reformy prawa autorskiego.  Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości liczba skazań z art. 212 par. 2 k.k. podwoiła się pomiędzy rokiem 2014 a 2017 (z 58 na 137 prawomocnych skazań). Możliwość bycia pociągniętym do odpowiedzialności karnej (zamiast cywilnej) za swoje słowa ogranicza (chilling effect) debatę publiczną.

Art. 212 § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.