Pytamy o zniesienie przestępstwa o zniesławieniu

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zwróciliśmy się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli czyli przestępstwa zniesławienia.

Centrum Cyfrowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi ośmioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

List do kandydatów do pobrania w PDF.

 

We wspólnie podpisanym liście wszystkich kandydatów pytamy:

1) Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?
2) Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?
3) Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Zdecydowaliśmy się zabrać głos w tej sprawie, gdyż wolność słowa, szczególnie w internecie, jest dla nas jedną z kluczowych wartości, co również podnosiliśmy w trakcie europejskiej reformy prawa autorskiego.  Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości liczba skazań z art. 212 par. 2 k.k. podwoiła się pomiędzy rokiem 2014 a 2017 (z 58 na 137 prawomocnych skazań). Możliwość bycia pociągniętym do odpowiedzialności karnej (zamiast cywilnej) za swoje słowa ogranicza (chilling effect) debatę publiczną.

Art. 212 § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz zostanie dodany po zatwierdzeniu przez administratora