Raport #SpołTech „Polskie uczelnie w czasie pandemii”

W najnowszym raporcie projektu SpołTech „Polskie uczelnie w czasie pandemii” dr Marta Klimowicz zapytała grupę wykładowców i wykładowczyń akademickich o ich doświadczenia z pierwszych miesięcy pandemii i przyspieszoną rewolucję cyfrową na uczelniach.

Polskie uczelnie w czasie pandemii
Tytuł: Polskie uczelnie w czasie pandemii
ccbysa
Autor: Tomasz Głowacki

Jakie zmiany na polskich uczelniach wymusiła pandemia? Czy możemy mówić o cyfrowej rewolucji? W najnowszym raporcie projektu SpołTech „Polskie uczelnie w czasie pandemii” dr Marta Klimowicz zapytała grupę wykładowców i wykładowczyń akademickich o ich doświadczenia z pierwszych miesięcy pandemii. Zebrane wnioski z tych wywiadów pomagają lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć wspólnocie akademickiej tej jesieni.

Na podstawie swoich badań dr Marta Klimowicz wyodrębniła 5 etapów radzenia sobie z kryzysem przez nauczycielki i nauczycieli akademickich:

 – faza pierwsza: zawieszenie i chaos
– faza druga: wsparcie (lub jego brak)
– faza trzecia: nowa i następna normalność
– faza czwarta: przeciążenie
– faza piąta: pogodzenie i wyciągnięcie lekcji

Rozpoczynający semestr zimowy 2020/21 można więc określić jako fazę szóstą. Jaka będzie? Większość polskich uczelni (wyjątki stanowią głównie wydziały artystyczne i medyczne) zdecydowała się na rozwiązanie hybrydowe – wykłady i zajęcia prowadzone będą online, chyba że ich specyfika wymaga obecności studentów w sali. Studenci oraz wykładowcy wrócą więc przed monitory.

Uczestnicy badania w wywiadach zwrócili uwagę zarówno na problemy, które obnażyła pandemia, ale także na możliwości i szanse, które wiążą się z przymusową cyfryzacją polskich uczelni.

➡️ Raport przeczytacie na stronie: https://bit.ly/3k43TBK

Projekt SpołTech