SpołTech

Troska o społeczny wymiar technologii cyfrowych to jeden z naszych celów strategicznych. W ramach projektu SpołTech tworzymy zespół analityczny, który diagnozuje społeczne skutki rozwoju technologii. Budujemy również sieć ekspertów oraz przestrzeń do rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce.

Chcemy, by dyskusja o rozwoju technologii cyfrowych była w większym stopniu dyskusją o społeczeństwie i jego potrzebach. Poprzez nasze prace analityczne i współpracę z siecią ekspertów chcemy zwrócić uwagę na zjawiska pomijane w debacie o technologii oraz lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem w Polsce.

W ramach projektu SpołTech do jesieni 2020 realizujemy następujące działania:

  • pracujemy z czwórką ekspertów od społecznego wymiaru technologii, którym przyznaliśmy stypendia badawcze;
  • budujemy interdyscyplinarną sieć ekspertów zainteresowanych społecznym wymiarem technologii i współpracujemy z podobnymi inicjatywami;
  • organizujemy comiesięczne seminaria SpołTech;
  • opracowujemy raport SpołTech, prezentujący wizję technologii służącej społeczeństwu oraz kluczowe wyzwania dla rozwoju technologii i ich rozwiązania.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. Zapraszamy do niej osoby i organizacje starające się zrozumieć, jak zmiana technologiczna wpływa na nasze społeczeństwo – a także jak kształtować sam proces zmiany. Tak byśmy razem formułowali strategie i polityki rozwoju technologii cyfrowych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu: centrumcyfrowe.pl/spoltech

banery_loga-szerokość_764px
Tytuł: banery_loga-szerokość_764px