Raport „State of the Field on Media Literacy Supported by AV Collections”

Raport prezentuje przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania materiałów audiowizualnych (AV) w edukacji przez pryzmat umiejętności korzystania z mediów.

Pandemia COVID-19 i obecne wydarzenia społeczno-polityczne w Europie i poza nią pokazały, że walka z rozprzestrzenianiem się dezinformacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Umiejętność korzystania z mediów jest podstawowym czynnikiem, który może pomóc w zmierzeniu się z tym wyzwaniem współczesności, zwłaszcza jeśli jest realizowana przy użyciu wiarygodnych źródeł, takich jak zbiory archiwalne. Ponieważ wśród młodych ludzi głównym źródłem wiadomości i informacji są źródła cyfrowe, w tej grupie wiekowej najbardziej popularnymi i najważniejszymi nośnikami są formaty AV.

Z tego powodu świadome wykorzystanie materiałów AV w edukacji i umiejętność krytycznej analizy stanowią kluczowe czynniki wspierania rozwoju kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów. Niniejszy raport opisuje bariery, możliwości i dobre praktyki w zakresie wykorzystania archiwalnych materiałów AV w celu wspierania rozwoju umiejętności korzystania z mediów. Ambitnym założeniem raportu jest przedstawienie perspektywy wszystkich zainteresowanych stron – nauczycieli, edukatorów, uczniów i właścicieli zbiorów AV.

Raport wskazuje na szereg przeszkód utrudniających pełniejsze wykorzystanie materiałów AV w edukacji medialnej oraz czynników ułatwiających lepszą integrację tych zasobów w edukacji. Na podstawie powyższych wniosków oraz analizy wybranych studiów przypadków przygotowano listę cech, jakie powinien posiadać “modelowy” zasób edukacyjny oparty na materiałach AV.

okładka wlh
Tytuł: okładka wlh

Raport (w języku angielskim) można pobrać tutaj. Raport zawiera streszczenie w języku polskim.

 

Współfinansowane przez unię europejską