Watching Videos Like a Historian

Dlaczego ten projekt?

Sposób, w jaki ludzie znajdują i przetwarzają informacje, znacząco zmienił się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Era cyfrowa rzuciła wyzwanie umiejętności krytycznej oceny otrzymywanych informacji i podważyła zaufanie do tradycyjnych mediów i źródeł wiedzy. Co więcej, ponieważ ludzie udostępniają coraz więcej danych o sobie, firmy i podmioty prywatne dostosowują swój przekaz w taki sposób, by odzwierciedlał ich indywidualne przekonania, co ma polaryzujący wpływ na społeczeństwo. Doprowadziło to do rozprzestrzeniania się propagandy, dezinformacji i wzrostu populizmu, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami zróżnicowanego, włączającego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Edukacja wysokiej jakości jest najlepszym narzędziem do przeciwdziałania tym negatywnym zmianom. Wierzymy, że jeśli wszyscy młodzi ludzie będą posiadali umiejętność krytycznego myślenia i analizowania treści dostarczanych przez media różnego rodzaju, zatrzyma to rozprzestrzenianie się dezinformacji. Aby tak się stało, muszą oni być w stanie krytycznie  analizować źródła audiowizualne, ponieważ filmy stanowią obecnie jeden z najbardziej wpływowych formatów.

Edukacja historyczna i obywatelska szczególnie sprzyja rozwijaniu przez uczniów umiejętności korzystania z mediów, zwłaszcza gdy omawiane tematy dotyczą kwestii wymagającyc

 • analiza, w jaki sposób materiały audiowizualne są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Z jakimi problemami mierzą się nauczyciele, edukatorzy i uczniowie oraz co można zrobić, żeby je zniwelować.
 • analiza, jakie kompetencje medialne są niezbędne w edukacji obywatelskiej i historycznej oraz jak można wspierać ich rozwój za pomocą zasobów audiowizualnych.
 • narzędziownik dla edukatorów, zawierający wskazówki, jak wykorzystać materiały audiowizualne w nauce krytycznego myślenia i rozwijaniu kompetencji cyfrowych.
 • przewodnik dla praktyków z instytucji kultury, pokazujący jak odblokować potencjał materiałów audiowizualnych do wykorzystania na lekcjach.
 • cykl warsztatów dla nauczycieli dotyczących wykorzystania materiałów audiowizualnych do kształtowania krytycznego myślenia i kompetencji cyfrowych.

 

Zakładamy, że na koniec projektu:

 • dokumenty wypracowane w jego trakcie dostarczą nauczycielom i uczniom narzędzi i kompetencji do bycia rozważnymi odbiorcami i twórcami informacji.
 • nauczyciele, którzy skorzystają ze stworzonego przez nas narzędziownika, będą w stanie kształtować umiejętność krytycznego myślenia oraz kompetencje cyfrowe i medialne podczas prowadzonych zajęć.

Rezultaty projektu:

 • analiza, w jaki sposób materiały audiowizualne są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Z jakimi problemami mierzą się nauczyciele, edukatorzy i uczniowie oraz co można zrobić, żeby je zniwelować.
 • analiza, jakie kompetencje medialne są niezbędne w edukacji obywatelskiej i historycznej oraz jak można wspierać ich rozwój za pomocą zasobów audiowizualnych.
 • narzędziownik dla edukatorów, zawierający wskazówki, jak wykorzystać materiały audiowizualne w nauce krytycznego myślenia i rozwijaniu kompetencji cyfrowych.
 • przewodnik dla praktyków z instytucji kultury, pokazujący jak odblokować potencjał materiałów audiowizualnych do wykorzystania na lekcjach.
 • cykl warsztatów dla nauczycieli dotyczących wykorzystania materiałów audiowizualnych do kształtowania krytycznego myślenia i kompetencji cyfrowych.

Partnerzy projektu:

 • Euroclio – Holandia
 • Europeana Foundation – Holandia
 • Netherlands Institute for Sound and Vision – Holandia
 • Centrum Cyfrowe – Polska
 • Corporacio Catalana De Mitjans Audiovisuals (TV3) – Hiszpania
 • WEBTIC – Holandia
PL_V_Współfinansowane_przez_Unię_Europejską_POS
Tytuł: PL_V_Współfinansowane_przez_Unię_Europejską_POS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.