Reframing Digital Europe – nowy projekt Centrum Cyfrowego, Commons Network i Kennisland

W dniach 3-4 października, razem z Commons Network i Kennisland, zorganizowaliśmy warsztat na temat nowych ram pojęciowych dla polityki cyfrowej w Europie Tym samym rozpoczęliśmy nasz nowy projekt, "Reframe [Digital Europe]".

Do współpracy zaprosiliśmy hakerów, twórców polityk publicznych, działaczy na rzecz otwartości i commons, twórców technologii i badaczy z całej Europy. Pytanie, które im zadaliśmy, brzmiało: jak zdefiniować na nowo ramy debaty publicznej na temat społeczeństwa cyfrowego w Europie?

Reframing Digital Europe
Tytuł: Reframing Digital Europe
cczero
Autor: Paul Keller

Cyfryzacja społeczeństw w Europie doprowadziła do sytuacji, w której większość komunikacji, interakcji ludzi ze sobą i działań ekonomicznych odbywa się z użyciem danych i pośredników internetowych. Jakimi cechami powinna się charakteryzować ta cyfrowa przestrzeń interakcji?

Traktowanie jej wyłącznie w kategoriach rynkowych jest niedopuszczalne – bowiem transformacja cyfrowa dotyczy całości naszych społeczeństw. Nie możemy więc zgodzić się na to, by uznać, że reguły rządzące sferą cyfrową są definiowane przez dynamikę rynku. Społeczeństwo jest bowiem czymś więcej, niż interakcjami między graczami rynkowymi. Jesteśmy wszyscy obywatelami, a nie tylko użytkownikami czy konsumentami.

Jednak większość debat na temat polityk publicznych toczy się dzisiaj w Europie w ramach określanych przez zaproponowaną przez Unię Europejską inicjatywę tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market). Dotyczy to najróżniejszych tematów – od kwestii praw cyfrowych (także w związku z reformą prawa autorskiego), przez zarządzania internetem, obiegi danych po kwestie nadzoru i ochrony prywatności.

Najwyższa więc pora, by zmienić tę dominującą narrację. Nowe ujęcie powinno podkreślać znaczenie obywateli, interesu publicznego i usług publicznych, czy dobra wspólnego. W obecnych ramach, debata o cyfrowej Europie sprowadza się do dyskusji o tym, jak zapewnić prawidłowe działanie rynków. Ramy te odcinają regulację technologii cyfrowej od europejskiej tradycji, w której polityka pulibczna opiera się na trosce o dobro wspólne w takich obszarach jak kultura, edukacja czy publiczna infrastruktura.

W ramach projektu reframe [digital Europe], postawiliśmy sobie za cel zbudowanie alternatywnych ram dla tworzenia polityk cyfrowych w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że zastąpią one podejście skupione na Jednolitym Rynku Cyfrowym.

 

Shared Digital Europe
Tytuł: Shared Digital Europe
cczero
Autor: Reframe Digital Europe

W Amsterdamie spędziliśmy dwa dni na dyskusji nad kluczowymi pojęciami, które mogą stać się podwalinami naszego podejścia. Zastanawialiśmy się, jakie pojęcia, metafory i narracje najlepiej adresują wyzwania, które identyfikujemy? Jakie mają szanse oddziaływać politycznie? Jakie są ważne dla społeczeństwa obywatelskiego, a jakie dla instytucji publicznych? Wyniki naszych prac będą dostępne pod koniec roku – ciąg dalszy nastąpi.

Wpis powstał na bazie tekstu przygotowanego przez Sophie Bloemen i Thomasa de Groot z The Commons Network.