Shared Digital Europe. Wizja wspólnej, cyfrowej Europy.

W raporcie prezentujemy nową wizję europejskiej polityki i regulacji cyfrowej, którą nazwaliśmy Shared Digital Europe. Raport jest wynikiem wspólnych prac naszej fundacji, Kennisland oraz The Commons Network.

Prace nad projektem są wynikiem naszych pięcioletnich doświadczeń z europejską reformą prawa autorskiego. Pod jej koniec zrozumieliśmy, że organizacje pozarządowe i działacze nie mogą ograniczać się do udziału w procesach legislacyjnych wynikających z wizji regulacji przyjętej przez Komisję Europejską. Będziemy zawsze działać reaktywnie, jeśli nie będziemy posiadać własnej wizji.

Nowa wizja jest niezbędna, jeśli mamy przestać myśleć o środowisku cyfrowym wyłącznie w kategoriach rynkowych. To krótkowzroczna perspektywa, która nie ujmuje dobrze całościowego wpływu technologii cyfrowych. Przestrzeń online jest nierozdzielną częścią naszych społeczeństw, doświadczających transofrmacji cyfrowej. To dlatego nie możemy definiować tej przestrzeni wyłącznie jako rynku.

A Vision for a Shared Digital Europe
Tytuł: A Vision for a Shared Digital Europe
ccby
Autor: Fundacja Centrum Cyfrowe

Aby to zmienić, zrealizowaliśmy w drugiej połowie 2018 roku projekt „Reframe Digital Europe”. Podstawy nowej wizji wypracowaliśmy podczas warsztatu, na który zaprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych organizacji społecznych i działaczy zajmujących się polityką cyfrową. Proponujemy wizję opartą na 4 zasadach, określających kierunki i warunki regulacji cyfrowej:

  1. Rozwój commons – dobra wspólnego
  2. Decentralizacja infrastruktury
  3. Wsparcie dla instytucji publicznych
  4. Zapewnienie samostanowienia obywateli

 

Shared Digital Europe - 4 Principles
Tytuł: Shared Digital Europe - 4 Principles
ccby
Autor: Fundacja Centrum Cyfrowe

Proponujemy wspólne ramy i zasady dla różnych obszarów polityki publicznej, w tym prawa autorskiego i własności intelektualnej, regulacji platform, prywatności, ochrony i zarządzania danymi, regulacji mediów i polityki pro-innowacyjnej.

Raport powstał w momencie wyborów do Parlamentu Europejskiego i zmiany Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że wizja Wspólnej Europy Cyfrowej zostanie przyjęta przez europejskich polityków, pracujących nad założeniami europejskiej polityki cyfrowej na najbliższe lata. Wierzymy, że Europa powinna mieć ambicję kształtowania cyfrowego środowiska i społeczeństwa, które służy obywatelom.