Remote education during the pandemic Teacher’s perspective

Badanie ilościowe edukacji zdalnej, które objęło 7 krajów: Polskę, Słowenię, Portugalię, Włochy, Grecję, Niemcy i Czechy. W badaniu udział wzięło blisko 1700 nauczycieli.