"Scenariusze przyszłości bibliotek" – raport FRSI

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opublikowała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek raport „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Alek Tarkowski jest jednym z współautorów raportu.
Raport jest wynikiem prac warsztatowych grupy ekspertów, którzy stosując metodzie foresightową analizowali możliwe kierunki rozwoju bibliotek w perspektywie roku 2030. Celem raportu jest nakłonienie bibliotekarzy do myślenia o przemianach bibliotek w długiej perspektywie czasowej, biorąc pod uwagę takie czynniki jak przemiany kultury i mediów, zmianę technologiczną, zmieniające się publiczne finansowanie kultury czy kształt systemu praw autorskich.Scenariusze przyszłości bibliotek
Z wprowadzenia:

Myślenie o przyszłości bibliotek jest ważne dla całego społeczeństwa, bowiem jako instytucje ułatwiające dostęp do wiedzy i kultury odgrywają kluczową rolę w budowaniu kapitału kulturowego i intelektualnego – dwóch kluczowych czynników dla trwania i rozwoju społeczeństw. By nie straciły na znaczeniu, bibliotekarki i bibliotekarze muszą umieć wyobrazić sobie, jak współtworzone przez nich instytucje mogą wyglądać za dwadzieścia lat. Wizja biblioteki przyszłości jest niezbędna dla ich rozwoju, nawet jeśli perspektywa dwóch dekad wydaje się abstrakcyjna i nieistotna w porównaniu z doraźnymi, dobrze zidentyfikowanymi problemami.

[…] Myślenie o bibliotece przyszłości jest sposobem uniknięcia prostych sądów: zarówno tych pesymistycznych, głoszących na przykład rychłą śmierć książki i czytelnictwa, jak i tych nazbyt optymistycznych, zwiastujących złoty wiek pełnej dostępności kultury i wiedzy. Kształt biblioteki przyszłości niemal na pewno znajdzie się pomiędzy tymi dwoma biegunami i będzie dużo bardziej złożony od każdej, z konieczności uproszczonej, wizji.