Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski zaprasza naukowców, redaktorów czasopism dziedzin humanistycznych na jednodniowe seminarium poświęcone zagadnieniom licencjonowania prac naukowych w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci. Szkolenie związane jest z prowadzonym przez Centrum projektem Biblioteka Otwartej Nauki poświęcone będzie zagadnieniom prawnoautorskim dystrybucji prac naukowych.
Seminarium skierowane jest z jednej strony do naukowców, którzy chcą w świadomy sposób decydować o tym jak dostępne będą ich publikacje, z drugiej dla redakcji czasopism naukowych, które rozważają udostępnianie swoich zasobów w formie cyfrowej.
Spotkanie odbędzie się w dniach 13 czerwca 2013 w Warszawie, w siedzibie Centrum. Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie udziału do 9 czerwca za pomocą formularza rejestracji.
Seminarium będzie składało się z części wykładowej i warsztatowej. W części wykładowej przedstawione zostaną: podstawy prawa autorskiego, modele Open Access, licencje Creative Commons jako narzędzie wspierające widoczność i wykorzystanie publikacji naukowych. Część warsztatowa poświęcona będzie strategiom otwierania czasopism naukowych i indywidualnych publikacji naukowców: w zakresie materiałów archiwalnych i bieżących.
Efekty ćwiczeń warsztatowych zostaną opublikowane w praktycznym przewodniku dla humanistów w jaki sposób dbać o maksymalną widoczność publikacji.
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z partnerami realizuje projekty: Spółdzielnia “Wiedza”, skierowany do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną lub powinny wdrażać zasadę otwartości zasobów oraz Biblioteka Otwartej Nauki którego celem jest najszersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci (więcej o projekcie również na blogu Emanuela Kulczyckiego).
Miejsce: Centrum Cyfrowe, Andersa 29 (lokal Państwomiasto)
Kiedy: 13 czerwca, godz. 10:00 – 18:00
Zapisy: do 9 czerwca za pomocą formularza: http://bit.ly/16I35e5
Pytania prosimy kierować na adres: kgrabowska@centrumcyfrowe.pl W temacie maila prosimy wpisać: seminarium.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”.
Zdjęcie aut. hanspoldoja na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.