Spółdzielnia Otwartej Edukacji popiera strajk nauczycieli

Centrum Cyfrowe wspiera nauczycieli
Tytuł: Centrum Cyfrowe wspiera nauczycieli
ccby
Autor: Aleksandra Janus

Spółdzielnia Otwartej Edukacji wyrosła z idei traktującej edukację, jako współpracę. Jesteśmy silnie przekonani, że właśnie tak powinno się myśleć o SZKOLE. Niech będzie to miejsce gdzie ludzie wspólnie poznają, tworzą i myślą. I co równie ważne, szanują się.

Staramy się wspierać nauczycieli w byciu kreatywnymi, twórczymi i elastycznymi. Zdajemy sobie sprawę, że zawód nauczyciela jest niemalże zawodem niemożliwym i to nie tylko ze względu na to, że efekt pracy nauczyciela nie zależy tylko od niego a uczenie się jest procesem z wieloma zmiennymi. Wykonywanie zawodu nauczyciela wymaga bardzo wielu kompetencji, których nie uczy się na studiach i kursach pedagogicznych – szybkiego dostosowywania się do zmian, świetnego zarządzania czasem i ludźmi, a do tego różnorakich umiejętności na pograniczu psychologii i socjologii. Dodatkowo nauczyciel powinien też oczywiście posiadać szeroką wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu. Otwieranie edukacji może być szansą na to, aby ułatwić pracę nauczycieli. Im lepszy dostęp do wysokiej jakości materiałów, metod i narzędzi, tym większe możliwości w edukacji. Im większa otwartość na współpracę, drugiego człowieka, środowiska pozaszkolne, uczniów, tym większa szansa na rozwój.

To wszystko może się udać, jeśli szkoła i nauczyciele będą traktowani z szacunkiem i obdarzani zaufaniem. Jeżeli nauczyciele i nauczycielki będą mieli szansę na rozwój i uczestniczenie w wysokiej jakości szkoleniach i warsztatach (nie tylko w wolnym czasie). Jeśli przyszli nauczycieli będą kształcili się na kursach i uniwersytetach, które będą wyposażać ich w odpowiednie narzędzia. Jeśli reformy edukacji będą przeprowadzane przy wsparciu nauczycieli i uczniów, w sposób rozsądny i niedestabilizujący działania polskiej szkoły.

Centrum Cyfrowe popiera otwartą edukację i popiera strajk nauczycieli.