Spółdzielnia Otwartej Edukacji poszukuje mentorek i mentorów na kursie internetowym

Fundacja Centrum Cyfrowe w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” poszukuje mentorek i mentorów na kursie internetowym. Kurs internetowy „Otwarta edukacja w bibliotece” ma na celu wsparcie uczestników w tworzeniu swoich własnych otwartych zasobów edukacyjnych i wykorzystaniu ich w bibliotece.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy/bibliotekarek i dorosłych użytkowników bibliotek. Więcej o samym projekcie można przeczytać tutaj: https://centrumcyfrowe.pl/projekty/spoldzielnia-otwartej-edukacji-w-bibliotece/.

Do współpracy szukamy osób, które mają doświadczenie w pracy na kursach internetowych, w pracy trenerskiej, mają też doświadczenie w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych. Mentor/mentorka kursu internetowego zobowiązuje się do współpracy przy trzech edycjach kursu internetowego, realizowanych w ciągu trwania projektu 2019-2022.

1.) Każda edycja kursu będzie trwała 6 tygodni. Odbywać się będzie raz w roku w miesiącach styczeń-marzec.

2.) Praca przy jednej edycji kursu zakłada zaangażowanie na miesiąc przed rozpoczęciem kursu (10h), w trakcie kursu (30h) i po zakończeniu kursu (20h).

3.) Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu mentorów, które odbędzie się w dn. 21-22 listopada 2019 w Warszawie lub okolicach. Organizatorzy zwracają koszty przejazdu i noclegu.

4.) W czasie każdej edycji kursu Wykonawca będzie miał pod opieką 13-16 uczestników.

5.) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: kontrola pracy uczestników podczas kursu (sprawdzanie statystyk i regularności odpowiedzi na zadania), przesyłanie informacji zwrotnej dotyczącej zadań i wsparcie przy ich rozwiązywaniu, odpowiedzi na pytania uczestników i rozwiązywanie bieżących problemów organizacyjnych, komunikacja z innymi mentorami i kierownikiem kursu, aktywne uczestnictwo na Forum kursu, wybór najlepszych otwartych zasobów, które powstaną na kursie.

6. ) Każdy wykonawca będzie miał obowiązek udzielenia informacji zwrotnej uczestnikowi nie później niż 4 dni po otrzymaniu zadania lub pytania.

7.) Kierownik kursu udziela na koniec każdej edycji kursu informacji zwrotnej mentorom na podstawie wcześniej ustalonych wytycznych.

Rozliczenie z mentorką lub mentorem nastąpi w oparciu o umowę cywilno-prawną (rachunek do umowy lub faktura). Wzór umowy dostępny w Bazie Konkurencyjności.

Pełną treść zapytania ofertowego wraz z wymaganym doświadczeniem, sposobem składania oferty i wszystkimi niezbędnymi załącznikami można znaleźć na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty przyjmujemy do 30 października 2019.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

ccby
Autor: K. Pacholak
loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC