SpołEd szuka kierownika/kierowniczki kursu internetowego

Centrum Cyfrowe szuka kierownika/kierowniczki kursu internetowego dotyczącego tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych w ramach projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”.

Kierownik/kierowniczka kursu zobowiązuje się do współpracy przy trzech edycjach kursu internetowego, realizowanego w latach 2020-2022 (jedna edycja rocznie) – praca zdalna.

 1. Każda edycja kursu będzie trwała 6 tygodni (w okresie styczeń-marzec).
 2. Praca przy jednej edycji kursu zakłada zaangażowanie na miesiąc przed rozpoczęciem kursu (10h), w trakcie kursu (30h) i po zakończeniu kursu (20h).
 3. Kierownik/kierowniczka zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu mentorów, które odbędzie się w dn. 21-22 listopada 2019 w Warszawie lub okolicach. Organizatorzy zwracają koszty przejazdu i zakwaterowania.
 4. Do obowiązków kierownika/kierowniczki należeć będzie: kontrola pracy mentorów podczas kursu (sprawdzanie statystyk i regularności odpowiedzi na pytania uczestników, kontrola, czy odpowiedzi i informacje zwrotne mentorów są poprawne merytorycznie i wysokiej jakości), odpowiedzi na pytania mentorów i rozwiązywanie bieżących problemów organizacyjnych, komunikacja z mentorami, zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie kursu, zbieranie statystyk, podsumowanie pracy mentorów po każdej edycji kursu.
 5. W czasie każdej edycji kursu kierownik/kierowniczka będzie mieć pod opieką maksymalnie 24 mentorów.
 6. Kierownik/kierowniczka udziela na koniec każdej edycji kursu informacji zwrotnej mentorom na podstawie wcześniej ustalonych wytycznych.

Wymagania wobec kierownika/kierowniczki kursu:

 • doświadczenie w prowadzeniu lub koordynowaniu kursów internetowych (min. dwa kursy, których łączny czas trwania wynosi min. 4 miesiące, dla min. 50 osób każdy).
 • umiejętność udzielania informacji zwrotnej, w szczególności na piśmie/zdalnie/online,
 • doświadczenie w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych,
 • doświadczenie w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji,
 • doświadczenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • wykształcenie wyższe


Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie – wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej kwestii.

Oferty (cena brutto za całość pracy – 3 edycje kursu) oraz CV prosimy przesyłać na adres: kwerner@centrumcyfrowe.pl do 14 listopada 2019 r.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC