SpołEd szuka wykonawcy filmów do kursu internetowego

Fundacja Centrum Cyfrowe w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” poszukuje wykonawcy materiałów wideo do kursu internetowego „Otwarta edukacja w bibliotece”.

Zamawiane materiały:

  • 2 filmy ok. 1 minuta
  • 2 filmy ok. 3 minut
  • 1 film ok. 5 minut
  • 2 filmy ok. 15 minut

W ramach zamówienia do realizacji będzie również:

  • przygotowanie transkrypcji/napisów
  • edycja i animacja plansz końcowych i początkowych
  • dodawanie dodatkowych napisów i plansz
  • edycja materiałów
  • montaż

Termin wykonania zlecenia: koniec grudnia 2019/początek stycznia 2020.

Oferta powinna zawierać:

– całkowity koszt brutto,

– koszt brutto w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia.

Oferty przyjmujemy do 19 grudnia 2019.

Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

Oferty prosimy przesyłać na adres: aczetwertynska@centrumcyfrowe.pl

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC