Stanowisko Centrum w sprawie dyrektywy o utworach osieroconych

W odpowiedzi na zaproszenie MKiDN do konsultowania projektu dyrektywy w sprawie, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zgłosiła swoje uwag do projektu dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works) z 22 lutego 2012 roku. Uważamy projekt uregulowania sytuacji dzieł osieroconych za bardzo potrzebną inicjatywę dla uwolnienia wielu cennych dla kultury utworów. Jednakże uważamy, że rozwiązania zaproponowane w kompromisowym projekcie dyrektywy wynikające z negocjacji toczących się pomiędzy Radą, Parlamentem a Komisją są niesatysfakcjonujące. Więcej informacji o dyrektywie i jej konsultacjach oraz stanowisko Centrum Cyfrowego można znaleźć na podstronie działu reforma prawa autorskiego.