Stanowisko w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o zarządzaniu internetem

Kwestia zarządzania internetem ma bezpośredni wpływ na kształt Sieci w przyszłości. Kontrowersje związane ze szczytem w Dubaju i coraz częstsze próby wykorzystywania kontroli nad siecią do celów politycznych to powody, dla których Centrum Cyfrowe od dłuższego czasu zajmuje się tą tematyką. Wzięliśmy udział w zakończonych niedawno konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; dotyczyły one projektu Komunikatu Komisji Europejskiej o zarządzaniu internetem (COM(2014)72).
W naszym stanowisku podkreślamy, że żadne decyzje i propozycje UE, zgłaszane nawet z najlepszą wolą, nie mogą umożliwiać przejęcia zarządzania Internetem władzom państwowym. Takie zmiany umożliwią zarządzanie tym z państw, którym dalekie są fundamentalne dla rozwoju Sieci zasady otwartości, neutralności i wolnego przepływu informacji. Przypominamy również, że dzięki dzisiejszemu modelowi zarządzania Internet przetrwał wiele kryzysów gospodarczych i politycznych. Wszelkie zmiany w modelu zarządzania Siecią powinny zatem zostać dokładnie przeanalizowane pod kątem kosztów i korzyści z nich płynących. Ostrzegamy także przed zakłóceniem działającego dziś sprawnie modelu multi-stakeholder approach przez zbytnie zwiększenie roli poszczególnych państw lub instytucji międzypaństwowych w debacie na temat internetu. Sugerujemy również samoograniczenie roli państw do tworzenia i egzekwowania prawodawstwa zapewniającego neutralność sieci i ochronę prywatności, promowanie rozwoju infrastruktury oraz zwalczania cyberprzestępczości, z zachowaniem reguł proporcjonalności, konieczności i subsydiarności.
Pełen tekst stanowiska (PDF)