The London Manifesto – instytucje dziedzictwa żądają sprawiedliwego prawa autorskiego

“Wzywamy do sprawiedliwej reformy prawa autorskiego dla bibliotek i archiwów w Europie” –  to główny przekaz manifestu opublikowanego wczoraj przez koalicję środowisk zajmujących się prawem autorskim w bibliotekach i archiwach (CILIP). Manifest jest kolejnym głosem w dyskusji na temat toczącej się obecnie europejskiej reformy prawa autorskiego – niedawno pisaliśmy o Copyright Manifesto koalicji Copyright for Creativity, my sami przygotowaliśmy propozycję niezbędnych reform dla bibliotek w Polsce.

W 10 punktach określono niezbędne reformy, które powinny zostać wprowadzone, aby prawo autorskie zamiast blokować, zaczęło wspierać badania naukowe, innowacje i wzrost gospodarczy. Zdaniem sygnatariuszy prawo autorskie musi stać się regulacją sprawiedliwą dla wszystkich interesariuszy, jeśli Unia Europejska myśli o stworzeniu jednolitego rynku cyfrowego. Do tej pory pod apelem  podpisało się ponad 30 instytucji naukowych, bibliotek i organizacji pozarządowych, w tym Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Communia. Manifest to kolejny głos poparcia dla liberalizacji przepisów prawa autorskiego w Europie. To także głos sprzeciwu wobec nasilającego się lobbingowi biznesu z sektora kultury, zdaniem którego reforma powinna służyć jedynie wzmocnieniu ochrony i zwiększeniu zarobków posiadaczy praw do dzieł kultury.

Czego domagają się instytucje i organizacje, które podpisały manifest?

  • równego dostępu do wiedzy dla osób niepełnosprawnych

  • zagwarantowania bibliotekom automatycznego prawa do wypożyczeń materiałów cyfrowych

  • zapewnienia możliwości prowadzenia badań przy wsparciu nowoczesnych metod eksploracji danych (text and data mining)

  • harmonizacji systemu wyjątków i czasu trwania praw autorskich w państwach członkowskich UE.

 

Zachęcamy do podpisania The London Manifesto

Pobierz: The London Manifesto