Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury – zgłoszenia na warsztaty do 4 grudnia!

Pracownia Otwierania Kultury wraca z cyklem warsztatów. Wszystkie odbędą się pod hasłem "Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury".

Rozwój technologii sprawił, że instytucje kultury coraz silniej starają się wykorzystywać potencjał cyfrowych narzędzi w swojej ofercie edukacyjnej oraz w budowaniu relacji z publicznością. Jednocześnie, aby efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody i narzędzia, konieczne jest wykształcenie wewnątrz instytucji wielu nowych kompetencji, w tym: badania i rozumienia potrzeb odbiorców (również osób o szczególnych potrzebach, wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ubóstwo), korzystania z nowych technologii w sposób efektywny, rozsądnego gospodarowania finansami publicznymi, współpracy z sektorem IT przy tworzeniu własnych narzędzi wspierających edukację i animację, znajomości i przestrzegania standardów dostępności oraz umiejętności analizy danych pozwalających ewaluować jakość i skuteczność tych narzędzi. Programy studiów uniwersyteckich i oferta rozwoju zawodowego dla kadr kultury nie odpowiada w pełni na wymagania stojące przed pracownikami nowoczesnych instytucji kultury w tym zakresie, co przekłada się na jakość oferty edukacyjnej i kulturalnej. Wypełnienie tej luki jest głównym celem naszych działań w ramach programu Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury.

Program i metodologia pracy powstała w oparciu o badania, konsultacje z instytucjami kultury oraz doświadczenie w pracy na ich rzecz. Od lat wspierając polskie instytucje kultury, nie tylko zdążyliśmy dobrze poznać ich potrzeby i stojące przed nimi wyzwania, ale także przyjrzeć się ich kulturze pracy. Refleksje z badań i własnych doświadczeń stanowią podstawę opracowanego przez nas, bezpłatnego, otwartego programu.

Punktem wyjścia dla projektu są:

– wyniki badań sektora kultury i digitalizacji przeprowadzonych przez Centrum Cyfrowe, badania publiczności prowadzone przez liczne podmioty w Polsce i zagranicą,

– diagnozy dotyczące jakości wykorzystywania technologii w kulturze, min. badanie przeprowadzone przez Alicję de Rosset i Katarzynę Zielonkę (NIMOZ), badanie czynników sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnych dotyczących m.in. kultury i sztuki przeprowadzone przez Fundację Culture Shock,

– doświadczenie w pracy nastawionej na potrzeby osób o utrudnionym dostępie do kultury – niepełnosprawnych, seniorów, osób wykluczonych, dzięki współpracy ze specjalistami od dostępności i wdrażaniu standardów dostępności, realizacji projektów adresowanych do osób o ograniczonym dostępie do kultury,

– doświadczenie zgromadzone w czasie realizacji programu edukacyjnego Pracownia Otwierania Kultury.

Pierwszy warsztat z cyklu stanowi wprowadzenie do pozostałych trzech, jednak na warsztaty można zapisywać się także wybierając pojedyncze spotkanie.


Poszerzone pole kultury: innowacje, trendy, prognozy (2018)

Dwudniowy warsztat obejmujący przegląd najważniejszych trendów na styku kultury, edukacji i technologii, połączony z wyjaśnieniem specyfiki, sposobu działania i procesu tworzenia określonych narzędzi i ich utrzymania. Warsztat zakłada nie tylko dostarczenie pracownikom kultury możliwie jak najwięcej inspiracji w zakresie innowacji dla kultury i edukacji, ale także języka i kompetencji do oceny przydatności konkretnych rozwiązań w ich własnej instytucji. Warsztat połączony z praktycznym testowaniem i ewaluacją różnych rodzajów narzędzi, przeglądem inspirujących projektów z Polski i świata.

Warsztat odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego na stronie Pracowni Otwierania Kultury TUTAJ.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01_cmyk
Tytuł: mkidn_01_cmyk