Pracownia Otwierania Kultury – pierwsza edycja

Dlaczego Pracowania jest potrzebna

Od kilku lat prowadzony jest proces digitalizacji zbiorów instytucji kultury. Duża część z nich jest udostępniana w internecie, ale tylko w niewielkim stopniu docierają one do potencjalnych odbiorców/czyń. Działania instytucji kultury nie zawsze precyzyjnie odpowiadają na potrzeby użytkowników/czek, na co wskazywać mogą statystyki pobrań aplikacji mobilnych tworzonych w instytucjach kultury.

Aby zmienić powyższą sytuację, powołaliśmy do życia Pracownię Otwierania Kultury, która – w ramach pierwszej edycji w 2017r. – zaprosiła do współpracy cztery instytucje: Muzeum Historii Polski (partnera projektu) oraz trzy instytucje wyłonione na drodze konkursu: Muzeum Narodowe w Warszawie, Ośrodek KARTA oraz Muzeum Warszawy. Cztery zespoły, złożone z pracowników/czek tych instytucji, przy wsparciu ekspertów/ek współpracujących z Pracownią (programistów/ek, specjalistów/et od UX, grafików/czek, badaczy/czek i innych), podczas czterech spotkań w formule medialabowej, pod okiem dwóch doświadczonych mentorek – Karoliny Szczepaniak i Sylwii Żółkiewskiej – stworzyły cztery prototypy rozwiązań udostępniających ich cyfrowe zasoby.

Opinie uczestników Pracowni

„Pracownia złożyła nam propozycję nie do odrzucenia. Tym fachmankom nie mogliśmy odmówić! Grazie za kawał dobrego cyfrowego know-how!”
Agnieszka Rozciecha, Aleksandra Różycka, Marek Władyka i Dominik Witaszczyk z, Muzeum Warszawy

„Inspirujące było zobaczenie od środka jak wygląda proces projektowania aplikacji webowej.”
Agnieszka Świątecka, Ewa Kołodziejska, Karolina Andrzejewska-Batko i Małgorzata Pankowska-Dowgiało z Fundacji Ośrodka KARTA

Następnie, w otwartym konkursie, z czterech prototypów wyłonione zostały dwa rozwiązania, które w 2018 r. wdrażamy wspólnie z przedstawicielami/kami dwóch zespołów, które je wypracowały.

„Warsztaty w Pracowni uświadomiły nam ile pracy wymaga przygotowanie projektu prostej aplikacji, ile decyzji należy podjąć zanim produkt zacznie być widoczny oraz z jak wielu rzeczy trzeba zrezygnować na drodze do wdrożenia projektu.”
Klaudia Szajkowska, Katarzyna Czylok-Dąbrowska i Mikołaj Machowski z Muzeum Narodowe w Warszawie

„Pracownia Otwierania Kultury rzeczywiście otworzyła nas na świat cyfrowy, jednocześnie dając nam wiedzę i narzędzia, które pozwalają się sprawnie w nich poruszać”
Agata Lipczik, Dorota Szkodzińska, Paweł Kozioł i Adam Podniesiński z Muzeum Historii Polski

Najważniejsze efekty/produkty

W 2017 roku powstały cztery prototypy cyfrowych narzędzi wspierających ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów kultury. Każde z nich skierowane jest do innej grupy docelowej i zostało zaprojektowane zgodnie z ich potrzebami i przyzwyczajeniami. Wśród nich znalazły się:
Muselfie (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Cwaniak warszawski (Muzeum Warszawy)
Szlaki tułaczy (Fundacja Ośrodka KARTA)
Dwudziestolecie bez filtra (Muzeum Historii Polski)

W wyniku konkursu do wdrożenia zostały wytypowane projekty Muselfie oraz Szlaki tułaczy.

Sponsor

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.