Jak mądrze zarządzać prawami i ryzykiem podczas „odblokowywania” audiowizualnych zbiorów archiwalnych

Najnowszy raport FIAT/IFTA Unlocking the Past: A Comprehensive Guide to Managing Rights and Risks in Audiovisual Archives pokazuje, jak mądrze podchodzić do zarządzania prawami i ryzykiem podczas „odblokowywania” audiowizualnych zbiorów archiwalnych.

 

Raport znajdziecie ➡️ tutaj

 

Autorzy pokazują, jak w obowiązujących ramach prawnych wdrożyć w instytucji kultury mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem utworów archiwalnych. Jednocześnie wskazują sposoby na zachowanie zdroworozsądkowego podejścia w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa autorskiego nie są jednoznaczne.

W publikacji poruszono tematy związane z zarządzaniem prawami i ryzykiem w udostępnianiu cyfrowych treści archiwalnych, w tym także te związane z otwartościowym podejściem do cyfrowych kolekcji: gotowość do wdrażania otwartych licencji, poszanowanie domeny publicznej i dzieł osieroconych, względy etyczne i regulacje RODO.

Raport powstał w ramach prac komisji Value, Use and Copyright FIAT/IFTA (VUC), której przewodniczą jest prezeska zarządu Fundacji  Centrum Cyfrowe Maria Drabczyk.

FIAT/IFTA to Światowa Federacja Archiwów Audiowizualnych, globalna organizacja zrzeszająca archiwa publiczne i nadawców publicznych. Federacja wspiera archiwa i współpracujących z nimi partnerów w zakresie wymiany dobrych praktyk o digitalizacji, archiwizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania materiałów audiowizualnych.


Grafika: Magdalena Arazny, magdarysuje.pl, CC BY-SA 4.0

grafika_2
Tytuł: grafika_2