Uwagi Centrum Cyfrowego Projekt:Polska do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Jesteśmy zadowoleni z ogólnego kierunku, w jakim poszły zmiany w kolejnym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jako Centrum Cyfrowe mamy jednak szereg uwag.
Nienakładanie na dostawców usług audiowizualnych na żądanie administracyjnych ograniczeń jest odpowiednim krokiem, który wydaje się tym bardziej słuszny w połączeniu z założeniem samoregulacji. Jednak rekomendujemy dodatkowe ograniczenie prerogatyw KRRiT. Uważamy, że głębszego zastanowienia i dopracowania wymagają regulacje dotyczące usług audialnych oraz informowaniu o audycjach, w których miejsce ma lokowanie produktu.
Pełna wersja uwag dostępna jest w pliku pdf.
Warto zapoznać się również z uwagami Fundacji Panoptykon