Wstęp wolny. Rozmowy o otwartości w publicznych instytucjach kultury

Czym jest otwartość instytucji kultury? W jaki sposób udostępniać zbiory galerii, muzeów, bibliotek i archiwów w Internecie? Dlaczego warto umożliwiać szeroki dostęp do domeny publicznej? Jak udostępniać zdigitalizowane zbiory i materiały edukacyjne?

O otwartości, digitalizacji, problemach i wyzwaniach stojących przed instytucjami GLAM, narzędziach i projektach internetowych opowiedzieli nam przedstawiciele polskich instytucji kultury, z których każda na własny sposób odpowiada na potrzeby współczesnych odbiorców i użytkowników.

  • Hanna Wróblewska — dyrektor Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki

Mam nadzieję, że udostępnianie zbiorów i informacji w Internecie wpłynie na uczestnictwo w kulturze. Wierzę, że to daje szansę i i dostęp do treści kultury także ludziom, którzy by z tego nie skorzystali.

  • Jarosław Suchan — dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Otwartość instytucji publicznej nie oznacza tylko udostępniania zasobów w Internecie; chodzi też o stwarzanie takiej atmosfery, również przestrzennej, która będzie sprawiała, że widz będzie czuł się zaproszony, będzie miał poczucie, że jest mile w tej instytucji widziany.

  • Bożena Bednarek-Michalska — Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Innowacji w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Powinno się wszystkie utwory, które nie są już chronione prawem autorskim, opisywać jako “domena publiczna” i napisać, że można wykorzystywać ten utwór bez żadnych barier.

  • Barbara Szczepańska — koordynator ds. własności intelektualnej European Information for Libraries

Nie powinniśmy sobie rościć praw do obiektów z domeny publicznej

  • Karolina Vyšata — kuratorka w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie

Myślę, że naszym zadaniem jest otwartość edukacji, rozumiana jako podawanie otwartych materiałów i  — co za tym idzie — kształtowanie indywidualnych osobowości, które wiedzą, z jakich materiałów korzystać, jeśli chcą osiągnąć cel.

  • Anna Bargiel — kuratorka w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie

Dzięki temu, że istnieje portal, na którym publikowane są nasze materiały, więcej osób spoza Krakowa ma wiedzę na temat tego, co robimy. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy większą ilość osób do przyjścia do nas.

  • Lech Dulian — specjalista IT w Małopolskim Instytucie Kultury

Nie powinniśmy się bać słowa “użytkownik”. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Naszą rolą jest zastanowić się jeszcze raz, jaka jest misja instytucji kultury; wydaje mi się, że właśnie otwartość jest narzędziem albo ideą, która pozwala nam dalej tę misję pełnić.

Nagrania zrealizowały Katarzyna Łuka i Marta Moraczewska w sierpniu 2013 roku.

Filmy dostępna na stronie kulturaponadprawem.pl

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje