Rzecznictwo

Open Education Policy Network https://oerpolicy.eu/

Communia https://www.communia-association.org/

Copyright for Education https://www.copyrightforeducation.eu/

Internet jest dla ludzi https://centrumcyfrowe.pl/reforma/

Basic Guide to OER https://mythbusting.oerpolicy.eu/

Wizja

Chcemy, by wszyscy ludzie mieli swobodny dostęp do wiedzy i kultury, a także wolność wypowiedzi i twórczej ekspresji z pomocą technologii cyfrowych. Wierzymy, że można to osiągnąć dzięki odpowiednim politykom publicznym – dlatego aktywnie je współtworzymy.
Pragniemy polityk publicznych, które wspierają otwarte obiegi treści i danych oraz gwarantują prawa użytkowniczek/ów. Pozostaną one iluzoryczne, o ile nie zadbamy o odpowiedni kształt całego ekosystem różnorodnych technologii. Tworzą one bowiem kanały komunikacji, która są coraz bardziej tożsame ze sferą publiczną.
Uczestniczymy w procesach legislacyjnych, w których podejmowane są decyzje dotyczące kierunku rozwoju cyfryzacji i technologii. Uważamy, że dyskusja na ten temat nie może bazować tylko na przesłankach ekonomicznych – równie ważna jest wizja, której fundamentem muszą być zrozumienie potrzeb użytkowniczek/ów i zrównoważony rozwój. Cyfryzacja nie może być też rozumiana wyłącznie jako proces modernizacyjny, polegający na prostym dodawaniu coraz to nowych technologii. To proces transformacji, dotykający całego społeczeństwa. Dbamy o to, by w procesach kształtowania polityk publicznych nie zapominano o ludzkim wymiarze technologii.

Działania

Na co dzień działamy międzynarodowo, ponieważ o otwarty internet nie wystarczy zadbać w obrębie jednego kraju. Nasze działania na poziomie Unii Europejskiej prowadzimy w ramach Stowarzyszenia COMMUNIA. W skali globalnej jesteśmy aktywnym członkiem platformy reformy prawa autorskiego Creative Commons.
W naszych działaniach największą wagę przykładamy do prawa autorskiego. Zajmujemy się zarówno legislacją, jak i politykami opartymi na dobrowolnym otwieraniu zasobów z użyciem wolnych licencji, ale też innymi formami regulacji obiegu treści, np. zasadami odpowiedzialności platform internetowych czy przepisami o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Ważne są dla nas również kompetencje cyfrowe, bez których nie jest możliwe świadome korzystanie z internetu i dbanie o swoje prawa.

Internet zmienił znaczenie prawa autorskiego, ponieważ dał możliwość masowego dzielenia się treściami. Dużo łatwiej jest dzisiaj publikować i korzystać z zasobów, ale ze względu na niejasne i skomplikowane prawo, użytkownicy nie mają pewności, czy to co robią jest legalne. Zmieniły się też oczekiwania społeczne: chcemy mieć równy i swobodny dostęp do nauki, kultury czy edukacji, a on regulowany jest w dużej mierze przez prawo autorskie. Reformą prawa autorskiego zajmujemy się od 2012 roku i debaty wokół porozumienia ACTA. Od 2016 roku jesteśmy szczególnie zaangażowani – jako strona społeczna – w reformę prawa autorskiego na poziomie unijnym.

Nasze działania rzecznicze dotyczą również szeroko pojętej otwartości zasobów publicznych – pozwalającej w pełni wykorzystać ich potencjał w gospodarce i społeczeństwie. Wpływamy na praktykę funkcjonowania organów administracji publicznej, inicjujemy działania na rzecz zmiany prawa, wspieramy tworzenie polityk otwartościowych. Przygotowujemy rekomendacje zmian polityk publicznych oraz opinie dotyczące działania różnych instytucji, w tym Komisji Europejskiej i Rządu RP. Prowadzimy warsztaty i webinaria, dzieląc się naszą wiedzą z administracją publiczną i instytucjami. Wierzymy, że wszystko, co powstało za publiczne pieniądze, powinno być dostępne dla wszystkich.
Działając na rzecz otwartych obiegów, przyglądamy się również innym przepisom – na przykład regulacji platform internetowych, kwestiom dotyczącym algorytmów komputerowych (coraz częściej podejmujących decyzje zamiast ludzi) oraz regulacji sharing economy.