Communia – razem można więcej

Zespół projektu: Katarzyna Strycharz

Czas trwania: od 2011

Obszary działań: Otwarta nauka

Więcej: https://www.communia-association.org/

Stowarzyszenie Communia powstało w 2011 roku, w celu podejmowania działań rzeczniczych we wszystkich kwestiach związanych z domeną publiczną w środowisku cyfrowym.

Geneza projektu

Historia zna wiele przykładów międzynarodowych projektów – takich, które mają cele, wskaźniki, listę rzeczy do zrobienia, harmonogramy. O wiele trudniej wskazać przykłady długotrwałej, partnerskiej współpracy, szczególnie jeśli chodzi o kształtowanie polityk publicznych. My mamy to szczęście, że się nam to udaje w ramach europejskiego stowarzyszenia COMMUNIA.
Stowarzyszenie powstało w 2011 roku, w celu podejmowania działań rzeczniczych we wszystkich kwestiach związanych z domeną publiczną w środowisku cyfrowym. Zajmujemy się w szczególności rzecznictwem na rzecz takiego prawa autorskiego, które nie ogranicza domeny publicznej. Na co dzień ściśle współpracujemy z holenderskim Kennislandem, Wikimedią Niemcy, Creative Commons Portugalia i światowym Creative Commons. Członkami stowarzyszenia są również inne organizacje oraz osoby indywidualne – w większości eksperci zajmujący się prawem autorskim. Łączy nas jedno – uważamy domenę publiczną za dobro wspólne, które trzeba chronić.

Communia - zespół
Tytuł: Communia - zespół
cczero
Autor: Centrum Cyfrowe

Działania

Nasze wspólne działania prowadzimy na poziomie europejskim – dlatego od 2016 roku bierzemy aktywny udział w pracach nad nową dyrektywą prawnoautorską. Rekomendowany przez nas kierunek zmian powinien wspierać realizację trzech zasad (które swe rozwinięcie znajdują w naszych 14 rekomendacjach policy):
• prawa wyłączne powinny być ograniczane, a nie rozszerzane;
• domena publiczna nie powinna być ograniczana środkami prawnymi ani technicznymi;
• ograniczenia i wyjątki od praw autorskich powinny odgrywać znaczącą rolę w dostosowaniu praw autorskich do zmian technologicznych.
Opierając się na tych zasadach, angażujemy się w dyskusje na temat polityk publicznych, prowadzimy analizy przepisów prawa i ich skutków, budujemy świadomość na temat znaczenia domeny publicznej. Nasze działania obejmują publikacje, spotkania, konferencje, konsultacje, badania, udział w konsultacjach publicznych, współpracę z innymi stowarzyszeniami i podmiotami w Brukseli, w Europie i na świecie. Prowadzimy dedykowany projekt dotyczący wpływu prawa autorskiego na edukację. Razem z EDRI i Wikimedią Deutschland prowadziliśmy School of Rocking Copyright – szkolenia dla europejskich działaczy na rzecz reformy prawa autorskiego. Działamy też aktywnie na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). I to nie od projektu do projektu, ale każdego dnia – razem zastanawiamy się jak i działamy w celu wzmocnienia domeny publicznej zarówno w Europie, jak i w krajach, z których pochodzimy – razem możemy więcej.