Edukacja zdalna w Polsce w czasie pandemii – badania

Badania edukacji zdalnej przeprowadzone w 2020 roku miały na celu diagnozę sytuacji, w której znalazły się szkoły w wyniku pandemii. Chcieliśmy dowiedzieć się jak nauczycielki i nauczyciele radzą sobie w pracy na odległość. Zapytaliśmy o ich doświadczenia, odczucia, problemy. Sprawdziliśmy, jakie narzędzia, metody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne w nowej rzeczywistości szkolnej oraz czego zabrakło.

I edycja

Dane w pierwszej edycji badania zbieraliśmy w kwietniu 2020 r. Chcieliśmy dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej. Zapytaliśmy ich, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu.

Było to pierwsze tak duże badanie przeprowadzone w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski.

Więcej na temat wyników pierwszej edycji badania można przeczytać tutaj.

II edycja

Badanie prowadziliśmy od sierpnia do początku października 2020 roku. Dzięki nowej edycji chcieliśmy dowiedzieć się, co zmieniło się w polskiej szkole od wiosny, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji i odpowiednie urzędy. Czy udało się rozwiązać problemy związane ze sprzętem i brakiem internetu? Czy uczenie zdalne przestało zajmować tyle czasu, a metody oceniania stały się bardziej adekwatne? Jakich narzędzi i materiałów nauczyciele używali, a czego im brakowało? Chcieliśmy też zwrócić uwagę na sytuację szkół branżowych, które mierzą się ze szczególnymi trudnościami w edukacji zdalnej.

Wśród ponad 700 respondentów znaleźli się nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz branżowych.

Więcej na temat wyników drugiej edycji badania można przeczytać tutaj.