Chcemy budować społeczeństwo, w którym wszyscy obywatele mają równe możliwości twórczego korzystania z zasobów internetu. Skupiamy się na prawie autorskim, bo wyznacza ramy korzystania z treści i utworów. Zajmujemy się również otwartością zasobów publicznych oraz kompetencjami cyfrowymi. 

Prowadzimy warsztaty i webinaria, dzieląc się naszą wiedzą z administracją publiczną i instytucjami. Przygotowujemy rekomendacje zmian polityk publicznych oraz stanowiska opiniujące prace rządu. Działamy międzynarodowo ponieważ kształt prawa zależy w dużej mierze od polityki europejskiej.

Poznaj nasz zespół.

Dlaczego prawo autorskie:

Internet zmienił znaczenie prawa autorskiego, między innymi dzięki możliwościom masowego dzielenia się treściami. Dużo łatwiej jest publikować i pobierać materiały, ale ze względu na niejasne i skomplikowane prawo, użytkownicy nie mają pewności, czy to co robią jest legalne. Zmieniły się też oczekiwania społeczne: chcemy mieć równy i swobodny dostęp do nauki, kultury czy edukacji, a on regulowany jest w dużej mierze przez prawo autorskie.

Szczególną wagę przywiązujemy do równowagi między prawami przysługującymi:

  • odbiorcom treści – aby wiedzieli, co im wolno w internecie, mieli dostęp do jak największej ilości zasobów i mogli bez obaw z nich korzystać;
  • posiadaczom praw, a zwłaszcza twórcom – zabiegamy o tworzenie regulacji, które nie będą ograniczały możliwości, jakie internet daje tak użytkownikom, jak i twórcom w rozwoju i dostępie do zasobów.

­Obszary, w których prawo autorskie powinno wspomagać innowacje oraz dostęp do wiedzy i informacji:

Edukacja

Chcemy, by prawo autorskie pozostało poza szkołą. Nauczyciele powinni skupiać się na nauczaniu, zamiast rozwiązywać zawiłości prawne. Dlatego zabiegamy o dopasowane do cyfrowej rzeczywistości prawo, które pozwoli bez obaw korzystać z materiałów (dozwolony użytek edukacyjny). Jednocześnie wspieramy i promujemy wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych, bo jest to rozwiązanie, które daje największą swobodę dostępu i korzystania materiałów. Więcej:

Kultura i dziedzictwo

Uważamy, że dostęp do kultury i dziedzictwa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa i budowania naszej tożsamości. Zabiegamy o to, by dzieła, które już nie przynoszą zysku swoim autorom, lub te, których autorzy nie są znani (dzieła osierocone) były dostępne w domenie publicznej. Zależy nam też, byśmy wszyscy mogli wykorzystywać zdjęcia Pałacu Kultury, kolumny Zygmunta czy sztuki ulicznej bez obaw, że łamiemy prawo (tzw. wolność panoramy). Wspieramy instytucje kultury w wykorzystaniu wolnych licencji oraz działaniach na rzecz digitalizacji zasobów. Więcej:

Zasoby publiczne

Wierzymy, że wszystko to, co powstało za publiczne pieniądze, powinno być dostępne dla wszystkich. Jak najszerszy dostęp do wiedzy to szansa na tworzenie innowacyjnych rozwiązań i pobudzanie aktywności obywatelskiej. Dlatego promujemy wykorzystywanie wolnych licencji przez instytucje państwowe i chcemy, aby otwartość była standardem w projektach realizowanych ze środków publicznych. Więcej:

Nowoczesna gospodarka

Możliwości, jakie daje internet, to impuls dla innowacji i gospodarczego rozwoju. Aby wykorzystać ten potencjał potrzebne jest dobre prawo, które będzie chroniło użytkowników, ale jednocześnie nie będzie barierą dla rozwoju przedsiębiorstw. To dzięki przedsiębiorstwom powstają nowe modele biznesowe. Dzięki komputerowej analizie dostępnych w internecie danych i tekstów (text and data mining) powstają innowacyjne projkety m.in. w dziedzinie medycyny czy ekonomii, które zmieniają świat. Chcemy, aby komputerową analizę dostępnych w sieci danych i testów mógł przeprowadzić każdy, a efekty tych analiz wykorzystywać w swoich projektach. Więcej:

Kompetencje cyfrowe

Sam dostęp do zasobów nie wystarczy, jeśli użytkownicy nie będą potrafili z nich korzystać. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację czym jest prawo autorskie w cyfrowym świecie i jak z niego praktyczne korzystać. Chodzi o wiedzę, która przydaje się każdemu: jak opisywać zdjęcia wrzucane do sieci, jak remiksować dostępne treści, jak tworzyć interaktywne scenariusze i czym, tak naprawdę, jest otwartość.

Wolne licencje

Chcemy ułatwić twórcom dzielenie się treściami, tak aby mogły one trafiać do jak najszerszego grona odbiorców i być przez nich wykorzystane zgodnie z koncepcją otwartości. Dlatego od lat wspieramy działaność Creative Commons Polska, promując stosowanie wolnych licencji.  Tworzenie i wymiana treści to dobra wspólne i ta zasada leży u podstaw naszej działalności. Zachęcamy instytucje publiczne do korzystania z wolnych licencji i pokazujemy im, jak to robić.

Aktualności

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo