O co chodzi?

We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w prawie autorskim w unijnym prawie autorskim. O tym, że zmiany w prawie autorskim i dostosowanie go do nowej, cyfrowej rzeczywistości są konieczne była już mowa w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Nasze materiały

Wraz z naszymi partnerami w  ramach stowarzyszenia Communia przygotowaliśmy pakiet materiałów informacyjnych, w których tłumaczymy, o co chodzi w reformie i prezentujemy nasze stanowisko. Moment jest szczególnie ważny, gdyż czekamy na głosowanie najważniejszej w tej sprawie Komisji Prawnej JURI, które zaplanowane zostało na listopad 2017 r. Następnie propozycja dyrektywy trafi do Parlamentu Europejskiego, gdzie odbędzie się głosowanie w tej sprawie jeszcze przed końcem tego lub na początku 2018 roku. To ostatnia szansa dla wszystkich, którzy zabiegają o dobre przepisy prawa autorskiego, by dotrzeć z informacją i wesprzeć europosłów w opracowywaniu jak najlepszych rozwiązań. Zachęcamy do korzystania przy tym z naszych materiałów, które mogą być przewodnikiem po reformie i dobrych praktykach w prawie autorskim.

 

Centrum Cyfrowe od momentu rozpoczęcia prac nad reformą aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych:

 • stanowisko w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (18 października 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości (31 maja 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie korzystania z utworów takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych (31 maja, nasze stanowisko)
 • stanowisko dotyczące prawa autorskiego w jednolitym rynku cyfrowym (29 maja 2015, nasze stanowisko)
 • opinia dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (18 lutego 2015, nasze stanowisko)

Dlaczego to jest ważne?

Bardzo dużo uwagi poświęcamy propozycji Komisji Europejskiej, gdyż dotyczy ona zagadnień dla nas szczególnie ważnych, a zaproponowane przez KE zmiany w tym zakresie nie spełniają naszych oczekiwań. Zmiany w prawie autorskim mają dotyczyć:

 • dozwolonego użytku edukacyjnego,
 • wprowadzenia prawa pokrewnego wydawców,
 • wyjątku na rzecz eksploracji tekstów i danych,
 • digitalizacji utworów niedostępnych w handlu,
 • regulacji pośredników internetowych.

Zabrakło jednak w propozycji dyrektywy przepisów dotyczących ochrony domeny publicznej czy prawa panoramy.

Nasze główne postulaty dotyczące reformy:

 1. Dozwolony użytek edukacyjny – sprzeciwiamy się wprowadzeniu modelu, w którym nowy dozwolony użytek edukacyjny na wykorzystanie treści w postaci cyfrowej może zostać wyłączony przepisami krajowymi, gdy możliwy będzie zakup licencji na treści cyfrowe. Ponadto uważamy, że zakres dozwolonego użytku edukacyjnego powinien umożliwiać korzystanie z szerokiego zakresu cyfrowych metod w nauczaniu.
 2. Eksploracja tekstów i danych (TDM) – uważamy, że dozwolony użytek na rzecz eksploracji tekstów i danych powinien dotyczyć szerokiego kręgu podmiotów, w tym komercyjnych – tylko dzięki temu Europa będzie konkurencyjnym miejscem rozwoju nowych technologii.
 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego – postulujemy, żeby umożliwić udostępnianie zdigitalizowanych utworów niedostępnych w obrocie handlowym w ramach zharmonizowanego dozwolonego użytku, a nie mechanizmu licencyjnego.
 4. Prawo pokrewne wydawców – sprzeciwiamy się wprowadzaniu nowego uprawnienia dla wydawców prasowych, w sytuacji gdy brak jest danych potwierdzających, że taka zmiana rozwiąże problemy rynku wydawniczego. Poza tym jest to ewidentne rozszerzenie prawa autorskiego – potrzebujemy bardziej przejrzystych i zrozumiałych regulacji, a nie nakładania nowych ograniczeń na kreatywność i innowację.
 5. Regulacja pośredników internetowych – jesteśmy przeciwni systemowi, w którym pośrednicy internetowi wraz z posiadaczami praw autorskich mają możliwość – albo nawet obowiązek – tworzenia mechanizmów kontroli treści zamieszczanych przez użytkowników – otwiera to niebezpieczną furtkę do cenzury dostępnych w internecie zasobów.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo