Pracownia to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi. Gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników, by wspólnie wypracowali innowacyjne i efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Pracownia nie jest fizyczną przestrzenią – jest okazją do spotkania, platformą współpracy i okazją do dzielenia się doświadczeniami. Kluczowy jest dla niej proces wspólnej pracy osób o zróżnicowanych kompetencjach, który posiada swoją strukturę, metody, zakłada dostęp do koniecznego wsparcia na wszystkich etapach procesu oraz przestrzeń dla eksperymentu i testowania tworzonych rozwiązań.

Pracownia Otwierania Kultury w roku 2017 zaprosiła do współpracy cztery instytucje: Muzeum Historii Polski, Partnera programu oraz trzy instytucje wyłonione w konkursie: Muzeum Narodowe w Warszawie, Ośrodek KARTA oraz Muzeum Warszawy. Cztery zespoły, złożone z pracowników tych instytucji, przy wsparciu ekspertów współpracujących z Pracownią (programistów, specjalistów od UX, grafików oraz dodatkowych specjalistów, których kompetencje okażą się niezbędne w trakcie projektu), podczas czterech spotkań w formule medialabowej, pod okiem dwóch doświadczonych mentorek – Karoliny Szczepaniak i Sylwii Żółkiewskiej – tworzą cztery prototypy rozwiązań udostępniających ich cyfrowe zasoby. Następnie, na drodze otwartego konkursu, z czterech prototypów wyłonione zostaną dwa rozwiązania, które w kolejnym roku zostaną stworzone w Pracowni wspólnie z przedstawicielami dwóch zespołów, które je wypracowały i które następnie przejmą i będą wykorzystywać je w swojej instytucji.

Więcej o działaniach Pracowni Otwierania Kultury można przeczytać tutaj.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo