Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz reformy prawa autorskiego w Polsce oraz promocją debaty na temat ogólnoświatowej debaty o takiej reformie. Działamy poprzez stanowiska i prace ekspertów oraz promocję wiedzy na temat prawa autorskiego, nowych modeli biznesowych oraz teorii zmian.

Nasze propozycja reformy prawa autorskiego jest rozwinięciem dwóch wcześniejszych stanowisk – pierwsze z nich, przygotowane przez Centrum Cyfrowe zostało zaprezentowane 6 lutego 2012 roku podczas debaty na temat ACTA zorganizowanej przez Premiera RP. Drugie, wspólne stanowisko jest zarysem naszej propozycji reformy.

Proponujemy zmiany w następujących obszarach:

  • Ochrona domeny publicznej
  • Zwiększenie swobody twórcy
  • Poszerzanie domeny publicznej o zasoby publiczne
  • Poszerzenie zakresu dozwolonego użytku
  • Złagodzenie rygoryzmu praw autorskich

Priorytetem rządu powinna być obecnie systemowa reforma prawa autorskiego, postulowana od wielu lat przez organizacje pozarządowe. Jej podstawą powinna być umowa społeczna, zakładająca sprawiedliwe uwzględnienie interesów wszystkich stron, a przede wszystkim twórców i użytkowników. Taka umowa społeczna wymagać będzie przede wszystkim odejścia od jednostronnego poszerzania ochrony i nadmiernego obostrzania prawa autorskiego sankcjami cywilnymi i karnymi. Zamiast tego należy uznać prawo autorskie za narzędzie, które wykorzystywane w zrównoważony sposób może służyć interesowi publicznemu.

Wiele kluczowych zmian można przeprowadzić już na poziomie prawa krajowego, działając w ramach określonych przez prawo europejskie i międzynarodowe. Są to także zmiany w żaden sposób nie naruszające interesów uprawnionych, zwiększające wręcz ich swobodę a jednocześnie swobody użytkowników. Niewątpliwie jednak, w wielu przypadkach obecne regulacje przyznają ochronę nadmierną, niepotrzebną lub zagrażającą interesowi publicznemu. Dlatego też, przedstawiamy ponadto postulaty zmierzające do wyznaczenia nowego punktu równowagi pomiędzy interesami prywatnymi wszystkich zainteresowanych stron a interesem publicznym. Niekiedy będzie to wymagało zmiany przepisów międzynarodowych. Ale nie jest to przeszkodą nie do pokonania, zwłaszcza gdy polski rząd dołączy do głosu tych krajów europejskich (Wielka Brytania, Holandia), w których już głośno mówi się o potrzebie takiej reformy.

Przejrzyj informacje z kategorii prawo autorskie.

 

Aktualności

2 lipca 2015    Prywatyzacja dostępu do kultury jest krokiem wstecz dla Europy – opinia w sprawie poprawek do raportu MEP Julii Redy    
29 czerwca 2015    Od Vermeera do wieży Eiffla – wzlot i upadek europejskiej panoramy    
13 listopada 2014    Stanowisko Centrum Cyfrowego dot. projektu zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo