Współpraca między Centrum Cyfrowym i Knowledge Rights 21

Zespół projektu: Maria (Maja) Drabczyk, Konrad Gliściński, Katarzyna Strycharz

Czas trwania: 2022-2023

Obszary działań: Otwarta nauka

Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/kr-21-pl/

Centrum Cyfrowe współpracuje z Knowledge Rights 21 (KR21) Programme, by dzięki zmianom w przepisach i praktykach działania wzmacniać w krajach Unii Europejskiej dostęp do wiedzy. Członkowie KR21 wierzą, że wiedza ma zasadnicze znaczenie dla edukacji, innowacji i uczestnictwa w kulturze, a każdy powinien – w szczególności za pośrednictwem bibliotek, archiwów i cyfrowo – mieć do niej dostęp i móc z niej swobodnie korzystać.

Centrum pełni rolę Krajowego Koordynatora inicjatywy w Polsce oraz prowadzi europejskie badanie “Secure Digital Lending in European Libraries”.

Dowiedz się więcej na stronie projektu.